KTM (KV liiketoiminta) Milja Sorvari kertoo SUE:n tukemasta gradutyöstään KV-liiketoiminnan blogissa

17.10.2022

”Pk-yritykset ovat merkittävä pelaaja taloudessa. Kuitenkin johtuen niiden resurssien rajallisuudesta, pk-yritykset kohtaavat kansainvälistymisessä usein suurempia haasteita. Gradututkielmassani tarkastelin miten vientiapu voi edesauttaa pk-yritysten vientiesteiden ylittämistä. Tutkin, mitä viennin esteitä vientiapuohjelmat voivat lievittää, miten pk-yritykset kokevat vientiapuohjelmien antaman tuen, ja mitä vientiin liittyviä resursseja tai kyvykkyyksiä vientiapuohjelmilla voidaan edistää.

Tutkimukseni ehkäpä mielenkiintoisin löydös oli, että vientiapuohjelmaan osallistuvien yritysten vertaisverkosto oli yksi suurimmista – mutta ei välttämättä aiotuista – eduista vientiapuohjelmaan osallistumisessa. Siksi vaikka ryhmäpohjaiseen vientiapuohjelmaan osallistuminen vaatisi kompromisseja, sen tuomat verkostohyödyt ja luotu sosiaalinen pääoma on otettava huomioon erityisenä etuna.”

Gradytyötä on tukenut Suomen Ulkomaankaupan Edistämisrahasto. Lue koko blogiteksti (englanniksi): Contact-facilitating group export assistance in supporting SMEs to overcome export barriers in the international markets

Luotu 17.10.2022 | Muokattu 03.01.2023