Kulttuurialaan ja luoviin aloihin keskittyvä DISCE-projekti haastaa alan toimijat mukaan tutkimukseen

14.08.2019

DISCE + H2020

Yrittäjyyden yksikössä käynnistyi vuoden 2019 alussa kolmivuotinen kulttuurialan ja luovien alojen taloudellista kasvua ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta edistävä Developing Inclusive & Sustainable Creative Economies (DISCE) -hanke. Hankkeessa tutkitaan kulttuurialan ja luovien alojen koulutusta, osaamisen kehittämistä ja työtä; uusia tapoja harjoittaa liiketoimintaa ja yrittäjyyttä; mahdollisuuksia parantaa alan tilastointia ja mittaamista sekä uusia tapoja ymmärtää, mistä luovan talouden kestävä kasvu muodostuu ja miksi kasvu on tärkeää. Oleellista on ymmärtää, miten luovan talouden kasvu voi olla samanaikaisesti kestävää ja ketään syrjimätöntä. Alan toimijoilla, kuten korkeakouluilla, päättäjillä sekä luovien alojen asiantuntijoilla ja kattojärjestöillä on DISCE:ssä tärkeä rooli niin uuden tiedon tuottajina kuin käyttäjinä. Yhteistyö takaa sen, että hankkeella on pitkäkestoiset vaikutukset ruohonjuuritasolta lähtien.

Tutkitun tiedon avulla DISCE paitsi tuottaa lisäymmärrystä EU:n luovista talouksista, samalla myös muovaa niiden tulevaisuutta. Hanke yhdistää EU-tasoisen, luovia talouksia valottavan tilastoaineiston kymmeneen tapaustutkimukseen eri alueiden luovan talouden ekologioista. Tutkittavat luovan talouden ekologiat valitaan pohjoisesta, eteläisestä, itäisestä ja Keski-Euroopasta sekä Britteinsaarilta.

DISCE:n kunnianhimoisia tavoitteita toteutetaan kansainvälisessä tutkimusryhmässä, johon kuuluu arvostettuja yhteiskunta- ja taloustieteilijöitä, kulttuurijohtajia ja luovan alan asiantuntijoita kuudesta Euroopan maasta. Konsortiossa tutkimusta tekevät Turun yliopiston lisäksi englantilainen King’s College London, italialainen Gran Sasso Science Institute sekä Latviassa sijaitseva Stockholm School of Economics in Riga. Konsortioon kuuluu yliopistojen lisäksi belgialainen voittoa tavoittelematon konsulttitoimisto Culture and Media Agency Europe aisbl ja Ruotsista lähtöisin oleva eurooppalaisten kulttuurikeskusten verkosto Trans Europe Halles, jotka yhdessä vastaavat kulttuurialan ja luovien alojen viestinnästä ja sidosryhmäyhteistyöstä. DISCE:ä rahoittaa Euroopan komission Horisontti 2020 -ohjelma.

Lue lisää DISCE:stä hanketta vetävän professori Jarna Heinosen haastattelusta (linkki alla) ja seuraa DISCE:ä sosiaalisessa mediassa:

Twitter https://twitter.com/DISCE_EU
Facebook https://www.facebook.com/disceeu/
Instagram https://www.instagram.com/disce_eu/
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/disce-eu/about/
Webite https://disce.eu/

Luotu 14.08.2019 | Muokattu 19.08.2019