KV-tutkijat: Rahanpesun estämisen pyrkimykset hyötyisivät kansainvälisen liiketoiminnan näkökulmasta tehtävästä jatkotutkimuksesta

17.10.2022

Critical Perspectives on International Business -journaali on julkaissut Emilia Isolaurin ja Irfan Ameerin kirjallisuuskatsausartikkelin kansainvälisestä rahanpesusta. Rahanpesua esiintyy yli maantieteellisten rajojen, ja ilmiöllä on haitallisia vaikutuksia maailmantaloudelle sekä yhteiskunnalle. Huolimatta aiheen teoreettisesta merkityksestä ja käytännön laajuudesta, aiempi tutkimus aihepiirin saralla on vähäistä ja hajautunut useamman oppiaineen kesken. Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa tunnistetaan rahanpesun viisi osa-aluetta, jotka ovat tärkeitä aiheen kansainväliseen liiketoimintaan liittyvät aspektit huomioon ottaen; käsite, erityispiirteet, syyt, seuraukset ja kontrollit. Artikkelissa ehdotetaan, että tulevaisuudessa aihepiiriä voitaisiin tutkia kahdenkymmenenyhden uuden tutkimuskysymyksen ja kahden suhteellisen vähän käytetyn teoreettisen viitekehyksen pohjalta. Siten rahanpesua ilmiönä voitaisiin ymmärtää ja torjua tulevaisuudessa kokonaisvaltaisemmin. Linkki tutkimusartikkeliin: https://doi.org/10.1108/cpoib-10-2021-0088

Luotu 17.10.2022 | Muokattu 17.10.2022