KyberVALIOT-hankkeen fyysinen kyberturvallisuuslaboratorio avattu Salossa

12.04.2019

KyberVALIOT-hankkeessa kehitetään kyberturvallisuuslaboratorion palveluja ja ekosysteemiä Salo IoT Campukselle. Laboratorio tarjoaa alkuvaiheessa alueen IoT-toimijoille ja valmistavalle teollisuudelle kyberturvallisuusaiheisen yhteistyöalustan. Mukana ovat Turun yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijat, opettajat ja tutkijat. 

Fyysinen laboratorio sijaitsee Salo IoT Campuksella ja virtuaalilaboratorio Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK:n tiloissa Kotkassa. 

– Kokonaisuutena pk-yritykset ja niiden koko liiketoimintaympäristön huomioiva palvelu on merkittävä avaus niin liiketoiminnan kuin yhteiskunnankin näkökulmasta, toteaa tietojärjestelmätieteen lehtori Antti Tuomisto Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta.

Tuomiston mukaan laboratorion palvelut ovat tärkeä uusi lisä alueen toimijoille. 

– Ne tarjoavat IoT- ja teknologiatoimijoille mahdollisuuden olla mukana kyberturvallisuuden tutkimus- ja kehitystoiminnassa sekä alan koulutuksen työelämälähtöisyyden ylläpitäjinä. Jatkossa laboratorion palveluja voivat hyödyntää kaikki yritykset toimialasta riippumatta. 

– Osallistumalla laboratorion toimintaan yritykset edesauttavat yhteisiä tavoitteita. Tulokset hyödyttävät kaikkia yrityksiä toimialasta riippumatta, sillä kyberturvallisuus leikkaa läpi koko yhteiskunnan ja toimijaverkostot yksittäisten yritysten, tekniikoiden ja toimijoiden lisäksi, Tuomisto sanoo.

– Kyberturvallisuuspalveluiden ja niihin liittyvien ekosysteemien kehittämisellä on suuri yhteiskunnallinen merkitys. Tämä koskee suoraan tai välillisesti kaikkia. Mitkä tahansa kestävällä tavalla toteutetut, vaikuttavat toimenpiteet ovat nyt tarpeen, jotta kyberturvallisuuden kokonaistilannetta voidaan parantaa. Siksi kaikki me osapuolet ja toimijat olemme tässä samalla puolella pöytää. Vasta tavoitteellisen yhteisymmärryksen kautta voimme saavuttaa merkittäviä tuloksia, toteaa hankkeen projektitutkija, väitöskirjatutkija Mikko Vermanen.

Kyberturvallisuuslaboratorion ensimmäisiin kohdeyrityksiin lukeutuu alueelta kymmenkunta IoT-toimijaa. Seuraavaksi mukaan otetaan hankesuunnitelman mukaisesti valmistavan teollisuuden yrityksiä. Asiasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Mikko Vermaseen (yhteystiedot alla).

Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto.

Luotu 12.04.2019 | Muokattu 12.04.2019