Asiasana: Tietojärjestelmätiede

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Jatkuvasti uusiutuva kyberturva - eilen, nyt, huomenna

Aika

15.12.2020 klo 9.00 - 10.30
Jatkuvasti uusiutuva kyberturva - eilen, nyt, huomenna- Kybervaliot-hankkeen webinaari tiistaina 15.12.2020 klo 9-10.30 - Ilmoittaudu viimeistään 10.12.2020 Lyytin kautta www.lyyti.fi/reg/KyberValiothankkeen_loppuseminaari_9378- Ilmoittautuneille toimitetaan Zoom-linkki ennen webinaaria...

Altti Lagstedtin väitös sai Projektiyhdistys ry:n Academic PM Award -palkinnon

22.10.2020

Liiketoiminnan prosessien digitalisoinnissa oikean menetelmän valintaan keskittyvä Altti Lagstedtin (DI, FT) väitöskirja ”Selecting the Right Method for the Right Project”, Turun kauppakorkeakoulu, on saanut tämän vuoden Projektiyhdistyksen Tieteellisen neuvottelukunnan myöntämän Academic PM Award -palkinnon. Palkitsemisen perusteena olivat mm. aiheen tutkimuksen ajankohtaisuus ja tärkeys sekä työn tuottaman uuden tiedon arvo kehittämismenetelmien valintaongelmiin. Palkinto ojennettiin Projektipäivillä 21.10.2020.

Conference on Technology Ethics – Tethics 2020

Aika

21.10.2020 klo 8.45 - 20.00
The Future Ethics research group of University of Turku is inviting researchers and professionals interested in technology ethics to participate in Tethics 2020 – Conference on Technology Ethics which will be be organized as virtual one-day conference.The conference is open to people from different...

Toimiva alusta datan jakamisessa voi auttaa organisaatioita tehostamaan toimintaansa ja tarjoamaan parempaa palvelua asiakkailleen (Väitös: KTM Tiina Nokkala, 11.9.2020, tietojärjestelmätiede)

KTM Tiina Nokkala tutki väitöskirjassaan, millä edellytyksillä organisaatiot voivat jakaa ja yhdistellä dataa sisäisesti ja toistensa kanssa digitaalisia alustoja hyödyntäen. Tutkimuksen taustalla on datan kasvava määrä ja rooli niin yhteiskunnassa, yrityksissä kuin yksittäisten henkilöiden elämässä. Parhaimmillaan jaettu ja oikein hallinnoitu data voi tuoda huomattavia kustannussäästöjä, kun tieto on eri toimijoiden saatavilla oikeaan aikaan ymmärrettävässä ja käyttökelpoisessa muodossa.

Suunnitelmallisesta ICT-yhteistyöstä apua kuntien talouskurimukseen (Väitös: KTM Ari Helin, 21.8.2020, tietojärjestelmätiede)

Suomessa kuntien välillä tapahtuu tietohallinnon alalla omaehtoista yhteistyötä, mutta selkeitä yhtenäisiä tavoitteita yhteistyölle ei ole. Asiaa tietojärjestelmätieteen näkökulmasta väitöskirjassaan tutkinut KTM Ari Helin toteaa, että kunnilta jää hyödyntämättä merkittävät taloudelliset ja toiminnalliset edut, joita hyvin määritelty ja toteutettu ICT-yhteistyö toisi.

Digikyvykkyys-hanke pilotoi uutta konseptia: teknologiayritys Everon sai uusia ideoita opiskelijayhteistyössä

27.05.2019

Digikyvykkyys-hankkeen tavoitteena Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa on luoda uusia toteutuksia yrityksissä tunnistettuihin digikyvykkyyden tarpeisiin. Hankkeen ensimmäiseen Kokeile&Kysy-pilottiin osallistui teknologiayritys Everon, joka sai yhteistyössä opiskelijoiden kanssa uusia ideoita tuotekehitykseen ja tuotteiden käyttöön liittyvän ymmärryksen vahvistamiseen. Tutustu Everonin ja opiskelijoiden kokemuksiin!