Turun yliopistossa kehitetyn VR-ympäristössä toimivan koulutuskonseptin avulla 3D-tulostustietoisuutta pk-yrityksille

19.09.2023

Koulutuksen tavoitteena on parantaa Varsinais-Suomen yritysten kilpailukykyä uuden teknologian avulla - yhdessä korkeakoulujen kanssa.

- Lisäävä valmistus eli 3D-tulostus on vielä yllättävän vähän hyödynnetty teknologia suomalaisissa yrityksissä. Sitä käytetään kuitenkin maailmalla jo varsin laajasti ja kasvun ennakoidaan jatkuvan vahvana. Tästä syystä on tärkeää, että tietoisuus leviää, ja että pysymme muun maailman mukana kehityksessä, toteaa professori Antti Salminen Turun yliopiston kone- ja materiaalitekniikan laitokselta.

- Olemme toteuttaneet ESR-rahoitteisessa Osuu ja Uppoaa -hankkeessa AM-teknologian perehdytysmateriaalin, jonka sisältö koostuu AM-teknologian mikro-oppimiskokonaisuuksista. Lyhyet koulutussisällöt antavat kattavan käsityksen 3D-tulostuksesta: teoria, teknologiat, materiaalit, toimijat ja korkeakouluyhteistyö. Kaikki tämä kätevästi omaan tahtiin millä tahansa päätelaitteella tai VR-laseilla! Yhdessä 360/vr-ympäristön kanssa tämä nopeuttaa asian omaksumista. AMOU-palvelumme taas takaa, että yritys ei jää yksin asian kanssa vaan esiin nousseisiin kysymyksiin saa vastauksia asiantuntijoilta, kertoo hankkeen johtaja, tietojärjestelmätieteen ja työinformatiikan lehtori Antti Tuomisto Turun kauppakorkeakoulusta.

Ilmainen AMOU-palvelu ja koulutusmateriaali sisältää laajan katsauksen 3D-tulostukseen sekä teorian että käytännön tasolla dialogia ja yhteistoimintaa tukien. Tarkoituksena on, että koulutus voidaan integroida ja räätälöidä sisällöltään henkilöstön jatkuvaan kehittämiseen yritysten kilpailukyvyn edistämiseksi. Uutta koulutusmenetelmää voidaan hyödyntää jatkossa myös muiden uusien teknologioiden koulutuksessa.

Luotu 19.09.2023 | Muokattu 19.09.2023