Lääkärilehden Vuoden väitöskirja -palkinto Turun yliopistossa väitelleelle Olli Arolalle

12.06.2020

Tehohoitolääkäri Olli Arola sai Lääkärilehden Vuoden väitöskirja -palkinnon tutkimuksestaan "Inhaled xenon neuro- and cardioprotection following out-of-hospital cardiac arrest. A randomized controlled trial". Väitöstutkimuksessa jalokaasu ksenonin hengittäminen vähensi aivo- ja sydänlihasvauriota sydämenpysähdyksen jälkeen.

Palkinnon perusteluissa sanotaan, että tutkimusaihe on tieteellisesti ja kliinisesti merkittävä ja voi tehostaa jatkohoitoa sydämenpysähdyksestä elvytetyillä potilailla, joiden ennuste on edelleen usein huono. 

Tutkimus on toteutettu haasteellisissa tehohoito-olosuhteissa satunnaistetussa, kontrolloidussa tutkimusasetelmassa, minkä on osaltaan mahdollistanut se, että väitöskirjan tekijä on kokenut kliinikkotutkija.

Kaikki väitöskirjan osatyöt on julkaistu arvostetuissa alan lehdissä.

– Tutkimusaihe oli kiinnostava, koska kyseessä on oikea lääketieteellinen ongelma oikeilla potilailla ja interventio tuntui järkevältä, kertoo apulaisylilääkärinä TYKS:n teho-osastolla työskentelevä Arola.

Luotu 12.06.2020 | Muokattu 12.06.2020