Asiasana: Anestesiologia ja tehohoito

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Verisuonileikkauspotilaan uniapnea ennustaa suurta sydäntapahtumien ja kuoleman riskiä (Väitös: LL Karri Utriainen, 14.6.2019, sisätautioppi sekä anestesiologia, tehohoito, ensihoito ja kivunhoito)

Obstruktiivinen uniapnea on erittäin yleinen alaraajojen valtimokovettumatautia sairastavilla potilailla, joiden sairaus edellyttää leikkaushoitoa. LL Karri Utriaisen Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa noin kuudella seitsemästä potilaasta, joille suunniteltiin nivustason alapuolista verisuonileikkausta, todettiin vähintään lievä uniapnea. Tällä potilasryhmällä tiedetään olevan myös suuri leikkauksenjälkeisten sydäntapahtumien ja kuoleman riski. Tutkimusaineistossa ennuste oli erityisen huono, jos leikkausta edeltävässä unitutkimuksessa todettiin merkittävä uniapnea.

Opiskelu anestesiologian ja tehohoidon oppiaineessa

Anestesiologian ja tehohoidon oppiaine antaa opetusta anestesiologiasta sekä peruselintoimintojen häiriöistä ja niiden hoidosta. Oppiaineen opetuskokonaisuuteen kuuluu myös akuutin ja kroonisen kivun hoito.

Anestesiologia ja tehohoito

Anestesiologian ja tehohoidon oppiaine tarjoaa kattavaa opetusta lääketieteen opiskelijoille ja erikoistuville lääkäreille sekä alalla toimiville spesialisteille. Oppiaineessamme tehdään innovatiivista tutkimusta yhteistyössä muiden lääketieteen erikoisalojen ja tiedekuntamme perustutkijoiden kanssa.