Väitöstutkimus tarjoaa uutta tietoa opioidien yhteisvaikutuksista ja käyttöaiheista (Väitös: LL Mari Fihlman, 4.9.2020, anestesiologia, tehohoito, ensihoito ja kivunhoito)

LL Mari Fihlman tutki Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan buprenorfiini-kipulääkkeen yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa. Lisäksi hän osoitti, ettei fentanyyli-kipulääkkeestä ole hyötyä paksusuolen tähystyksen esilääkkeenä. 

Buprenorfiini ja fentanyyli ovat opioideja, jotka ovat olleet kliinisessä käytössä vuosikymmeniä. Buprenorfiinia on käytetty jo pitkään opioidiriippuvaisten potilaiden vieroitus- ja korvaushoidossa, kun taas fentanyyli on yleisimmin käytetty vahva kipulääke nukutuksessa tehtävien toimenpiteiden yhteydessä. 

Molemmista lääkkeistä on kehitetty uusia annostelumuotoja, mikä on mahdollistanut niiden käytön laajemmin kroonisen kivun ja syövän läpilyöntikivun hoidossa. Buprenorfiinin yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa ei kuitenkaan ole tutkittu laajasti.

– Useamman lääkkeen samanaikaiseen käyttöön liittyy aina riski lääkkeiden yhteisvaikutuksesta, jolloin toisen lääkkeen pitoisuus pienenee tai kasvaa. Tästä saattaa aiheutua lääkkeen tehon menetys tai pahimmassa tapauksessa merkittävä haittavaikutus potilaalle, Fihlman huomauttaa.

Fihlman tutki väitöskirjassaan buprenorfiinin yhteisvaikutuksia kahden sienilääkkeen, vorikonatsolin ja posakonatsolin, sekä antibiootti rifampisiinin kanssa. Vapaaehtoisilla koehenkilöillä toteutetuissa tutkimuksissa todettiin, että yhteisvaikutukset olivat merkittäviä. 

Vorikonatsoli lisäsi huomattavasti buprenorfiinin pitoisuutta veressä, posakonatsolin vaikutus pitoisuuksiin oli pienempi. Rifampisiinin yhteyskäyttö kielen alle annostellun buprenorfiinin kanssa puolestaan pienensi buprenorfiinin pitoisuuksia veressä merkittävästi.

– Mikäli tutkittuja lääkkeitä käytetään samanaikaisesti, on buprenorfiinin annosta mukautettava sivuvaikutusten välttämiseksi, Fihlman korostaa. 

Fentanyylistä ei hyötyä tähystyksen esilääkkeenä

Paksusuolen tähystys koetaan hyvin kivuliaana ja epämiellyttävänä tutkimuksena. Suonensisäinen sedaatio ja kivunlievitys kuitenkin nostavat merkittävästi toimenpiteen kustannuksia ja lisäävät siihen kuluvaa aikaa.

Fihlman tutki väitöskirjansa osatutkimuksessa mahdollisuutta lievittää paksusuolen tähystykseen tulevien potilaiden kokemaa kipua kielen alle annosteltavalla fentanyylillä. 

– Kielen alle annosteltava fentanyyli on alun perin kehitetty syövän läpilyöntikivun hoitoon, mutta nopeasti alkavan vaikutuksensa ja helpon annostelunsa vuoksi sen on ajateltu soveltuvan myös kipua lievittäväksi esilääkkeeksi, Fihlman kertoo.

Tutkimus kuitenkin osoitti, ettei pieni annos fentanyyliä lievittänyt potilaiden kokemaa kipua tutkimuksen aikana verrattuna potilaisiin, jotka saivat lumelääkettä.  

– Tutkimus osoitti myös sen, että kipu on harvoin tutkimuksen rajoittava tekijä, mikä herätti ajatuksia siitä, tulisiko pyrkiä hoitamaan potilaiden kokemaa ahdistusta ja epämukavuuden tunnetta kivun sijaan, Fihlman lisää. 

***

LL Mari Fihlman esittää väitöskirjansa ”EFFECT OF ANTIMYCOTICS AND RIFAMPICIN ON THE PHARMACOKINETICS OF BUPRENORPHINE AND THE FEASIBILITY OF SUBLINGUAL FENTANYL FOR PROCEDURAL SEDATION” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 4.9.2020 klo 12.00 (Turun yliopisto, Medisiina D, Alhopuro auditorio, Kiinamyllynkatu 10, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Miia Turpeinen (Oulun yliopisto) ja kustoksena apulaisprofessori Teijo Saari (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on anestesiologia, tehohoito, ensihoito ja kivunhoito.

Koronavirustilanteen vuoksi väitöstilaisuuden yleisömäärä paikan päällä on korkeintaan 50 henkilöä. 

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus
  
Väittelijän kuva

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä UTUPubissa.

Luotu 28.08.2020 | Muokattu 28.08.2020