Lääketieteellinen tiedekunta ja Turunmaan Duodecim-seura jakoivat vuoden 2021 tunnustuspalkinnot

29.11.2021

Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta jakoi vuoden 2021 tunnustuspalkinnot. LT, dosentti, nefrologian erikoislääkäri Mikko Järvisalo sai Vuoden 2021 Kliinisen silmän, ja oppimateriaalin tuottajapalkinto myönnettiin anestesiologian Monivamma-EPA-erikoistumiskoulutukselle. Vuoden erikoislääkärikouluttajana palkittiin työterveyshuollon erikoislääkäri Kristiina Toivola. Turunmaan Duodecim-seuran tunnustuspalkinto myönnettiin Turun hyvinvointipalveluiden infektioiden torjuntayksikön ylilääkäri Jutta Peltoniemi.

Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on jakanut 1990-luvulta lähtien tunnustuksia ansiokkaasta toiminnasta tutkimuksen, koulutuksen ja hallinnon saralla. Vuoden 2021 tunnustuspalkinnot luovutettiin maanantaina 29.11.2021.

– Tiedekunta sai jälleen useita hyvin perusteltuja esityksiä tunnustuspalkintojen saajiksi. Tänä vuonna tahdoimme huomioida palkinnoilla koronapandemiankin aikana tärkeää tehohoidon kenttää sekä toisaalta muuttuvaa erikoislääkärikoulutusta, kertoo lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Pekka Hänninen.

Kliininen silmä sisätautien ja tehohoidon moniosaajalle

Mikko Järvisalo.

Vuoden 2021 Kliinisen silmän tunnustuspalkinnon sai LT, dosentti, sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri Mikko Järvisalo, joka työskentelee TYKSin teho-osastolla erikoislääkärinä.

– Järvisalo on kliinisesti harvinaislaatuisen pätevä lääkäri. Tehohoitolääkärit ovat klassisesti anestesiologeja ja paikoin teho-osastoilla ei ole sisätautitaustaisia lääkäreitä ollenkaan. Järvisalon tekninen osaaminen hoitotoimenpiteissä on vertaansa vailla ja hän on myös tieteellisesti erittäin ansioitunut, palkintoperusteissa todetaan.

Järvisalo väitteli ansiokkaasti palkitusta ateroskleroositutkimuksesta 2003 ja on sittemmin julkaissut yli 60 tieteellistä artikkelia. Järvisalolle myönnettiin kokeellisen sisätautiopin dosentuuri 2006 ja kliinisen sisätautiopin dosentuuri 2020 Turun yliopistossa.

Vuoden Kliininen silmä jaetaan vuosittain tunnustuksena erityisen onnistuneesta diagnostisesta, hoidollisesta tai hallinnollisesta toiminnasta tai nokkelasta keksinnöstä.

Oppimateriaalin tuottajapalkinto monialaiselle erikoislääkärikoulutukselle

Vuoden 2021 Oppimateriaalin tuottajapalkinto myönnettiin TOTEKin (leikkaustoiminta, tehohoito, kivunhoito ja hengitystuki) monivamma-EPA:n suunnitteluryhmälle, johon kuuluvat LT, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Miretta Tommila, LL, DESA, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Matias Rantanen, LL anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Olli Vänttinen, LT, anestesiologian tehohoidon erikoislääkäri Riika Merivirta sekä anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, LT, apulaisprofessori Timo Laitio.

Erikoislääkärikoulutuksen uudistus on edellyttänyt erikoisaloilta paljon kehittämistyötä ja jokainen erikoisala suunnittelee erikoisalakohtaisia suorituksia (EPA, entrustable professional activity). TOTEKissa näitä suorituksia on ryhdytty työstämään ahkerasti ja niitä on jo useampi valmiina.

– Monivamma-EPA on innovatiivinen ja monialainen koulutus- ja suorituskokonaisuus, joka koostuu Moodlessa tapahtuvasta ohjatusta verkkokeskustelusta, yksilö- ja ryhmätehtävistä, runsaasta opetusmateriaalista sekä simulaatiotentistä, palkinnon perusteluissa todetaan.

Anestesiologian erikoisalan lisäksi monivamma-EPA on suunniteltu suoritettavaksi neurokirurgian, gastrokirurgian ja traumatologian erikoisaloilla osana suoritusperustaista erikoislääkärikoulutusohjelmaa. Kurssin toteutukseen osallistuu edellä mainittujen alojen erikoislääkäreitä asiantuntijoina. Monivamma-EPA -verkkokurssi sekä siihen liittyvä simulaatiotentti pilotoitiin keväällä 2021. Pilottiin osallistuneet erikoistuvat lääkärit antoivat kurssista erittäin hyvää palautetta.

Oppimateriaalin tuottajapalkinto jaetaan vuosittain tunnustuksena erityisen ansiokkaasta työstä tiedekunnassa käytettävän oppimateriaalin kehittämisessä. Palkinnon suuruus on 1 500 euroa.

Timo Laitio ja Matias Rantanen.
Apulaisprofessori Timo Laitio (vas.) ja erikoislääkäri Matias Rantanen vastaanottivat Oppimateriaalin tuottajapalkinnon.

Vuoden 2021 erikoislääkärikouluttaja on työterveyshuollon konkari

Vuoden 2021 erikoislääkärikouluttajana palkittiin työterveyshuollon erikoislääkäri Kristiina Toivola. Toivola on tehnyt pitkän uran työterveyshuollossa kouluttajalääkärinä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Toivola oli Turun yliopiston ensimmäinen työterveyshuollon kliininen opettaja vuonna 2005, kun työterveyshuollon erikoislääkärikoulutukseen tuli muutoksia muun muassa yksityisten toimijoiden tullessa mukaan erikoislääkärikoulutukseen, ja hän oli laatimassa yhteistyössä kaikkien yliopistojen kanssa valtakunnalliset kriteerit koulutusohjelmaan. Lääkärikouluttajan erityispätevyyden hän sai vuonna 2009.  Hän on myös työnohjaaja, psykoterapeutti ja psykoterapian kouluttaja.

Toivola on ollut vahvasti mukana perustamassa Turkuun Pihlajalinnan kuntoutuspolia, jossa erikoistuvilla on mahdollisuus suorittaa työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen keskeisiä opintoja. Hän on myös yksi pääkirjoittajista Työterveyslaitoksen julkaisemassa kouluttajalääkärioppaassa Viisi hyvää kysymystä viikossa.

– Kristiina on kokenut kouluttaja, josta koulutettavat pitävät. Kristiinalla on monipuolinen ja huolehtiva ote erikoistuvista, ja hänelle on helppo esittää kysymyksiä. Hänellä on aikaa kuunnella ja neuvoa eteenpäin myös ammatillisesti vaikeissa tilanteissa. Kristiina pystyy myös perustelemaan niin ajankohtaisia kuin historiallisia asioita pitkän työterveyshuollon kokemuksensa kautta, palkinnon perusteluissa todetaan.

Kristiina Toivola.Työterveyshuollon erikoislääkäri Kristiina Toivola palkittiin vuoden erikoislääkärikouluttajana.

Turunmaan Duodecim-seuran palkinto Jutta Peltoniemelle koronapandemian vastaisesta työstä

Turunmaan Duodecim-seuran tunnustuspalkinnon saajaksi valittiin LT, yleislääketieteen erikoislääkäri Jutta Peltoniemi. Peltoniemi toimii Turun kaupungin tartuntataudeista vastaavana lääkärinä ja Turun hyvinvointipalveluiden infektioiden torjuntayksikön ylilääkärinä.

Peltoniemi on väitellyt lääketieteen tohtoriksi Turun yliopistosta 2006 aiheenaan Immuunivastetta muunteleva lääkehoito ja kokeelliset virusten aiheuttamat keskushermostoinfektiot. Yleislääketieteen erikoislääkäriksi hän on valmistunut vuonna 2015.

Turunmaan Duodecim-seura perustelee palkintoa erityisesti Jutta Peltoniemen työstä koronapandemiaa vastaan.

– Peltoniemen työ koronapandemian vastaisessa taistelussa on ollut vakuuttavaa ja vaikuttavaa. 

Keväästä 2020 alkaen hän on luotsannut koronaepidemiaan liittyvää työtä Turun kaupungissa. Uusi ja yllättävä tilanne on osoittanut, että Peltoniemellä on kykyä sopeutua jatkuvasti muuttuvaan epidemiatilanteeseen, perusteissa todetaan.

Jutta Peltoniemi.Turun kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi palkittiin Turunmaan Duodecim-seuran palkinnolla.

Lisätietoa:

LT, dosentti, nefrologian erikoislääkäri Mikko Järvisalo, Mikko.Jarvisalo@tyks.fi

Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, apulaisprofessori Timo Laitio, titala@utu.fi

Työterveyshuollon erikoislääkäri Kristiina Toivola, kristiina.toivola@fimnet.fi

Ylilääkäri Jutta Peltoniemi, jutta.peltoniemi@turku.fi

Luotu 29.11.2021 | Muokattu 29.11.2021