Asiasana: työterveyshuolto

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Työhön liittyvä stressi on koronavuosina yleistynyt merkittävästi

31.03.2023

Turun yliopiston työterveyshuollon oppiaine teki seurantatutkimuksen työhön liittyvän stressin yleisyydestä ja stressin riskiä lisäävistä ja vähentävistä tekijöistä. Työsuojelurahaston tuella tehdyssä tutkimuksessa tutkijat totesivat koetun stressin yleistyneen erityisesti opetus- ja hoitoalan ammattiryhmissä. Näillä aloilla työhön liittyvää stressiä kokee jo noin 40 prosenttia työntekijöistä.

Oulun poliisiaseman remontti vei terveyden 21 työntekijältä – Kiinteistöjen kosteusvaurioista voi aiheutua myös muita kuin hengitystieoireita (Väitös: LL Saija Hyvönen, 17.6.2022, työterveyshuolto)

Saija Hyvösen väitöstutkimus osoitti kosteusvauriokiinteistöissä työskentelyn yhteyden hengitystie- ja niveloireisiin sekä neurologisiin oireisiin. Kiinteistöjen työntekijöillä ja koululaisilla oli verrokkia enemmän neurologisia oireita, hengitystieoireita sekä uupumusasteista väsymystä. Aikuisten ryhmissä oli kohonnut riski myös sydänoireisiin ja monikemikaaliherkkyyteen. Homekoulun lapsilla oli lisäksi verrokkia enemmän korvatulehduksia, maha-suolikanavan oireita sekä lihas- ja niveloireita.

Lääketieteellinen tiedekunta ja Turunmaan Duodecim-seura jakoivat vuoden 2021 tunnustuspalkinnot

29.11.2021

Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta jakoi vuoden 2021 tunnustuspalkinnot. LT, dosentti, nefrologian erikoislääkäri Mikko Järvisalo sai Vuoden 2021 Kliinisen silmän, ja oppimateriaalin tuottajapalkinto myönnettiin anestesiologian Monivamma-EPA-erikoistumiskoulutukselle. Vuoden erikoislääkärikouluttajana palkittiin työterveyshuollon erikoislääkäri Kristiina Toivola. Turunmaan Duodecim-seuran tunnustuspalkinto myönnettiin Turun hyvinvointipalveluiden infektioiden torjuntayksikön ylilääkäri Jutta Peltoniemi.

Sisäilmaprojektin loppuraportti julkaistu – Ennakoivalla korjaamisella saavutetaan suurimmat säästöt

22.11.2021

Turun yliopiston työterveyshuollon oppiaineen TROSSI-yksikön terveystaloudellinen loppuraportti sisäilman terveyshaitoista on julkistettu. Työsuojelurahaston rahoittamassa terveystaloudellisessa tutkimusprojektissa arvioitiin kuntien rakennuskannassa sisäilmaongelmien terveyshaittojen kustannuksia ja verrattiin niitä kunnossapito- ja korjauskustannuksiin. Raportissa korostetaan tarvetta ennakoivalle korjaamiselle, joka mahdollistaisi suurimmat säästöt yhteiskunnalle.

Äänen häiriöt ja stressi ovat yhteydessä opettajien työkyvyn laskuun (Väitös: MuM, FM Hanna Vertanen-Greis, 3.9.2021, työterveyshuolto)

Turun yliopistossa väittelevän Hanna Vertanen-Greisin tutkimuksessa selvisi, että äänen häiriöt ja työhön liittyvä stressi ovat selkeästi yhteydessä opettajien työkyvyn laskuun. Myös koulujen sisäympäristön puutteet olivat yhteydessä äänihäiriöihin ja alentuneeseen työkykyyn.

Sote- alan työväkivaltaa on mahdollista hallita nykyistä paremmin (TtM Johanna Pulkkinen, 21.5.2021, työterveyshuolto)

Suuri osa työpaikalla sattuneista väkivalta- ja uhkatilanteista ei johda konkreettisiin turvallisuutta parantaviin toimenpiteisiin. Useita käytännön toimia olisi kuitenkin tehtävissä väkivallan uhan hallinnan parantamiseksi, toteaa TtM Johanna Pulkkinen, joka tutki Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan väkivallan uhan hallintaa sote-alan työssä Suomessa.

Turun yliopiston sisäilmahankkeen potilastutkimukset jatkuvat eduskunnan tuella – luvassa entistä syvempää tietoa sisäilmaongelmista

30.01.2020

Turun yliopiston työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen oppiaineessa sijaitseva kliininen tutkimusyksikkö TROSSI sai joulukuussa 2019 suuren toiminta-apurahan eduskunnan valtionvarainvaliokunnan ns. joululahjarahana. Yhteensä 300 000 euron rahoituksen turvin jatketaan SataKunta-hankkeen kliinisiä tutkimuksia. 

Kliininen tutkimusyksikkö TROSSI

Ympäristölääketieteellinen kliininen tutkimusyksikkö TROSSI on Turun yliopiston työterveyshuollon oppiaineen ja biokemian laitoksen immunobiologian laboratorion yhteistyöyksikkö, jonka tavoitteena on lääkäriseura Duodecimin Käypä hoito -asiantuntijatyöryhmän suosituksen mukaisesti tutkia työ- ja elinympäristön altisteiden terveysvaikutuksia lääketieteellisin, kliinisfysiologisin, immunologisin ja toksikologisin menetelmin.