Tutkimus työterveyshuollon oppiaineessa

Työterveyshuolto tarjoaa mielenkiintoisen tutkimusalan. ​Turun yliopistossa on käynnissä työterveyshuoltoon ja työlääketieteeseen liittyen mm. seuraavat tutkimushankkeet.

 • Pöly- ja varastopunkkien esiintyminen työpaikoilla ja terveyshaitat (väitöskirjatutkimus, yhteishanke UEFja TTL:n kanssa.)
 • Uimahallien työskentelyolosuhteet ja terveys (yhteishanke UEFin, KYSin ja Urheilulääkätieteen säätiön kanssa)
 • Juomaveden mikrobit ja terveyshaitat eri työympäristöissä (yhteishanke THL:n ja KELAn kanssa)
 • Legionella-bakteeri sellutehtaiden jätevesijärjestelmissä (yhteishanke THL:n kanssa)
 • Koulujen, päiväkotien ja terveyskeskusten kosteusvauriot ja terveyshaitat (yhteishanke THL:n ja kuntien kanssa)
 • Kosteusvauriomikrobit ja syöpä (yhteishanke syöpärekisterin kanssa)
 • Ilmanpuhdistimet työpaikoilla
 • Käheys ja ääniongelmat kosteusvauriorakennuksissa (väitöskirjatutkimuksia, yhteishanke Åbo Akademin ja Tampereen yliopiston kanssa)
 • Korjausrakentamisen onnistuminen terveysmittarein arvioituna, immunologisten ja toksikologisten mittareiden kehittäminen (yhteishanke kuntien, yritysten ja Lundin yliopiston kanssa)
 • Maatalousympäristön ja biotalouden mikrobiologiset riskit (MELAn rahoitus, yhteishanke TY biokemian laitoksen kanssa)
 • Kosteusvauriomikrobien immunologiset ja toksiset vaikutukset (väitöskirjatutkimuksia, yhteishanke IndoorAid'in, Helsingin yliopiston ja TY biokemian laitoksen kanssa)
 • Kehittyvien maiden työterveyshuolto ja ympäristöterveys (yhteistyötahoja Kiinassa, Pakistanissa ja Ugandassa)

Työterveyshuollon oppiaineen viimeisimpiä julkaisuja

Hoarseness among nurses (2021)

Journal of Voice
Vilén Liisa, Putus Tuula
(A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Työterveyshuollon väitöskirjoja