Tutkimus työterveyshuollon oppiaineessa

Työterveyshuolto tarjoaa mielenkiintoisen tutkimusalan. ​Turun yliopistossa on käynnissä työterveyshuoltoon ja työlääketieteeseen liittyen mm. seuraavat tutkimushankkeet.

 • Pöly- ja varastopunkkien esiintyminen työpaikoilla ja terveyshaitat (väitöskirjatutkimus, yhteishanke UEFja TTL:n kanssa.)
 • Uimahallien työskentelyolosuhteet ja terveys (yhteishanke UEFin, KYSin ja Urheilulääkätieteen säätiön kanssa)
 • Juomaveden mikrobit ja terveyshaitat eri työympäristöissä (yhteishanke THL:n ja KELAn kanssa)
 • Legionella-bakteeri sellutehtaiden jätevesijärjestelmissä (yhteishanke THL:n kanssa)
 • Koulujen, päiväkotien ja terveyskeskusten kosteusvauriot ja terveyshaitat (yhteishanke THL:n ja kuntien kanssa)
 • Kosteusvauriomikrobit ja syöpä (yhteishanke syöpärekisterin kanssa)
 • Ilmanpuhdistimet työpaikoilla
 • Käheys ja ääniongelmat kosteusvauriorakennuksissa (väitöskirjatutkimuksia, yhteishanke Åbo Akademin ja Tampereen yliopiston kanssa)
 • Korjausrakentamisen onnistuminen terveysmittarein arvioituna, immunologisten ja toksikologisten mittareiden kehittäminen (yhteishanke kuntien, yritysten ja Lundin yliopiston kanssa)
 • Maatalousympäristön ja biotalouden mikrobiologiset riskit (MELAn rahoitus, yhteishanke TY biokemian laitoksen kanssa)
 • Kosteusvauriomikrobien immunologiset ja toksiset vaikutukset (väitöskirjatutkimuksia, yhteishanke IndoorAid'in, Helsingin yliopiston ja TY biokemian laitoksen kanssa)
 • Kehittyvien maiden työterveyshuolto ja ympäristöterveys (yhteistyötahoja Kiinassa, Pakistanissa ja Ugandassa)

Työterveyshuollon oppiaineen viimeisimpiä julkaisuja

Sisäilman vaikutukset kuntien taloudessa (2021)

Olavi Holmijoki (D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka selvitys)

 

Työterveyshuollon väitöskirjoja

Sisäilman vaikutukset kuntien taloudessa

Sisäilman vaikutukset kuntien taloudessa