Työterveyshuolto

Työterveyshuollon oppiaine vastaa alan perus- ja jatkokoulutuksesta sekä tieteellisestä tutkimuksesta Turun yliopistossa. 

Työterveyshuolto on sisällöltään laaja-alaista toimintaa, joka sisältää sekä ennaltaehkäisyä että työperäisten sairauksien tunnistamista ja hoitoa. Työterveyshuollon sisällöstä on säädetty Suomessa erityisellä lainsäädännöllä toisin kuin muissa maissa. Laki (1383/2001) velvoittaa työnantajaa ehkäisemään ja torjumaan työstä ja työolosuhteista johtuvia terveysvaaroja ja haittoja sekä suojelemaan ja edistämään työntekijöiden terveyttä, turvallisuutta ja työkykyä. Ennaltaehkäisyn ohella työterveyshuoltoon voi liittää myös avosairaanhoitoa. 

Tutustu työterveyshuollon oppiaineeseen