Opiskelu työterveyshuollon oppiaineessa

Työterveyshuoltoa opiskellaan osana lääkärien peruskoulutusta. Työterveyshuollon opintojakson tavoitteena on auttaa opiskelijoita ymmärtämään työterveyshuollon tavoitteet, toimintatavat ja yhteydet muuhun terveydenhuoltoon. 

Jaksolla käsitellään työn ja terveyden välistä vuorovaikutusta, työikäisen väestön terveydenhuoltoa, biologisten, fysikaalisten ja kemiallisten terveysriskien arviointia, työperäisiä sairauksia ja ammattitautien diagnostiikkaa sekä työkyvyn arviointia ja varhaiskuntoutusta. 
 
Turun yliopisto ohjaa myös työterveyshuollon ja työlääketieteen alan väitöskirjatutkimuksia yhteistyötahojen kanssa.

Erikoislääkärikoulutus työterveyshuollon oppiaineessa

Turun yliopistossa voi suorittaa työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen. Kuusivuotinen koulutus jakautuu kaksivuotiseen runkokoulutukseen sekä eriytyvään koulutukseen, joka kestää neljä vuotta. 

Ohjeet koulutuksen suorittamiseen löytyvät opinto-oppaasta. 

Työterveyshuollon oppiala on verkostoitunut voimakkaasti etenkin erikoistumisopintojen osalta. Oppiaineemme on mukana muun muassa valtakunnallisessa Työterveyshuollon virtuaaliyliopistohankkeessa (TTHVYO). 

Valtakunnallisessa Työterveyshuollon virtuaaliyliopistossa (TTHVYO) on paljon hyödyllistä tietoa työterveyshuoltoon erikoistuvalle lääkärille. Sivustolta löytyy mm. tietoa kursseista, itseopiskelumateriaalia, vanhoja tenttejä sekä lokikirjan eri versiot.

Seminaariohjelma

Oppiaine järjestää erikoistuville työterveyshuollon keskeisiä asioita käsitteleviä seminaareja noin kerran kuukaudessa lukuvuoden aikana.

Erikoistumisen aikana on suositeltavaa osallistua seminaareihin ja jokaisen erikoistuvan tulee pitää seminaarissa ainakin yksi oma esitelmä. Lisäksi järjestetään pienryhmäopetusta erikoistuvien tarpeiden mukaan. Tällaisia opetustapaamisia ovat esimerkiksi starttiseminaarit, jatkostartit, tutkijakoulun seminaarit ja verkkokurssien lähipäivät.

Syksyn 2022 seminaarit
15.9.22 14.00–15.15 Ajoterveys – Marja-Liisa Huuskonen
27.10.22 14.00–15.15 Jatkostartti, arviointi ja ELSA ym. interaktiivinen sessio (erikoistuvat ja ohjaajat)
24.11.22 14.00–15.15 Ammatti ja ihotaudit - Jussi Liippo
1.12.22 14.00–15.15 At-seminaari - Anniina Kainalainen  Siirretty keväälle 2023
8.12.22 14.00–15.15 Susanne Luukkonen – työterveyspsykologi
15.12.22 14.00–15.30 Vera Hjelt – seminaari

Ilmoittautumiset ja lisätiedot liisa.k.vilen@utu.fi

Kevään 2022 seminaarit

Yliopiston ohjeistuksen mukaisesti järjestämme kaiken opetuksen toistaiseksi etäyhteyksien kautta. Ilmoittautumiset ja linkit tapahtumiin liisa.k.vilen@utu.fi

20.1.22

14:00-16:00

Starttiseminaari I
27.1.22 14:00-15:30 Torstaiseminaari: Ylilääkäri Helena Liira: Toiminnalliset häiriöt ja työterveyshuolto
17.2.22 14:00-15:30 Torstaiseminaari: MINI TEEMA – TYÖOTE-hanke TYKS ERVA – alueella erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon yhteistyö 
   
  • Työterveysjohtaja Marjo Sinokki – Yhteistyö TYKS:n alueella
  • Ylilääkäri Anniina Kainalainen TYÖOTE – hankkeen yleisesittely
  • Vanhempi asiantuntija Owe Österbacka: TYÖOTE - hanke - Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialueella
17.3.22 14:00-15:30 Torstaiseminaari: Johanna Hätinen TTL, Hitsaustyön työhygienia
21.4.22 14:00-15:30 Torstaiseminaari: Työterveys telakalla, Heikki Kaukavuori
19.5.22 14:00-16:00 Vera Hjelt – seminaari
2.6.22 14:00-15:30 At-seminaari: Anniina Kainalainen
16.6.22  14:00-16:00 Starttiseminaari II