Opiskelu työterveyshuollon oppiaineessa

Työterveyshuoltoa opiskellaan osana lääkärien peruskoulutusta. Työterveyshuollon opintojakson tavoitteena on auttaa opiskelijoita ymmärtämään työterveyshuollon tavoitteet, toimintatavat ja yhteydet muuhun terveydenhuoltoon. 

Jaksolla käsitellään työn ja terveyden välistä vuorovaikutusta, työikäisen väestön terveydenhuoltoa, biologisten, fysikaalisten ja kemiallisten terveysriskien arviointia, työperäisiä sairauksia ja ammattitautien diagnostiikkaa sekä työkyvyn arviointia ja varhaiskuntoutusta. 
 
Turun yliopisto ohjaa myös työterveyshuollon ja työlääketieteen alan väitöskirjatutkimuksia yhteistyötahojen kanssa.

Erikoislääkärikoulutus työterveyshuollon oppiaineessa

Turun yliopistossa voi suorittaa työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen. Kuusivuotinen koulutus jakautuu kaksivuotiseen runkokoulutukseen sekä eriytyvään koulutukseen, joka kestää neljä vuotta. 

Ohjeet koulutuksen suorittamiseen löytyvät opinto-oppaasta

Viime vuosina työterveyshuollon oppiala on verkostoitunut voimakkaasti etenkin erikoistumisopintojen osalta. Oppiaineemme on mukana muun muassa valtakunnallisessa Työterveyshuollon virtuaaliyliopistohankkeessa (TTHVYO). 

Valtakunnallisessa Työterveyshuollon virtuaaliyliopistossa (TTHVYO) on hyödyllistä tietoa työterveyshuoltoon erikoistuvalle lääkärille. Sivustolta löytyy mm. tietoa kursseista, jitseopiskelumateriaalia, vanhoja tenttejä sekä lokikirjan eri versiot.

Seminaariohjelma

Oppiaine järjestää erikoistuville työterveyshuollon keskeisiä asioita käsitteleviä seminaareja vähintään kerran kuukaudessa lukuvuoden aikana.

Erikoistumisen aikana on suositeltavaa osallistua seminaareihin ja jokaisen erikoistuvan tulee pitää seminaarissa ainakin yksi oma esitelmä. Lisäksi järjestetään pienryhmäopetusta erikoistuvien tarpeiden mukaan kuten starttiseminaarit, jatkostartit, tutkijakoulun seminaarit ja verkkokurssien lähipäivät.

Syksyn 2018 seminaarit

Sivua kannattaa seurata aktiivisesti, koska viime hetken muutokset ovat mahdollisia. Muutokset päivitetään tälle sivulle! 
Huom. syksyn seminaarit pidetään uudessa paikassa PharmaCityssä seminaarisali 4 ja 8:ssa. 

Seminaarit ovat pääasiassa torstaisin klo 14–16, ellei toisin ilmoiteta. Lisäksi pidetään verkkokursseja, joihin kuuluu lähiopetuspäiviä.

 • 13.9. Syyskauden avajaiset ja Starttiseminaari, Pha8 - tilaisuuden jälkeen LOSTLY ry:n info uuden Medisiina D -rakennuksen kahviossa
 • 20.9. Ääni työssä, foniatri Jonna Kuuskoski, TYKS
 • 4.10. Ammattitautityöpaja. Esimerkkitapauksia klinikasta. Vastuuhenkilö kl. opettaja, ayl Marja Huuskonen
 • 11.10. Ammattitautityöpaja. Teema melualtistus. Vastuuhenkilö kl. opettaja, dos. Juha Liira
 • 18.10. Työlääketieteen koulutus käytännössä. HUOM. Mukaan myös kouluttajat! Case-esimerkkejä saa tuoda, kysymyksiä saa lähettää. Vastuuhenkilöt kl. opettaja, ayl Marja Huuskonen ja dos. Juha Liira, TY/TTL.
 • 25.10. Occupational Health. Opiskelemme työterveyshuollon ja työlääketieteen sanastoa englanniksi. Journal Club, jossa käydään läpi tenttikirjallisuuteen kuuluvia ammattilehtiä.
 • 1.11. Occupational Health / Journal Club. Erikoistuvien omat esitykset tervetulleita! Dos. Juha Liira
 • 8.11. Turun alueellinen lääketiedetapahtuma. EI SEMINAARIA.
 • 15.11. Seminaari, erikoistuva lääkäri, otsikko avoin.
 • 21.-22.11. Työterveyshuollon valtakunnallinen seminaari Oulussa (ei seminaaria Turussa!)
 • 29.11. Työterveyshuollon rooli sote-uudistuksessa.
 • 6.12. Itsenäisyyspäivä. Ei seminaaria. 12.  Itsenäisyyspäivä. Ei seminaaria. 
 • 13.12. Vera Hjelt-seminaari ja syyslukukauden päättäjäiset
Kevään 2019 seminaarit

Uusia verkkokursseja

 • Toksikologiaa työterveyslääkäreille. Vastuuhenkilö dos. Juha Liira
 • Sisäilmajatkokurssi. Vastuuhenkilö Tuula Putus
 • Liikennelääketiedettä työterveyslääkäreille, vastuuhenkilö ayl Marja Huuskonen

Muita teemoja

Tiedonhaku verkosta

Tieteellinen kirjoittaminen ja työterveyshuollon tutkimus

Syksyn 2019 seminaarit

Työterveyshuollon valtakunnallinen seminaari Turussa marraskuussa 2019!