Opiskelu työterveyshuollon oppiaineessa

Työterveyshuoltoa opiskellaan osana lääkärien peruskoulutusta. Työterveyshuollon opintojakson tavoitteena on auttaa opiskelijoita ymmärtämään työterveyshuollon tavoitteet, toimintatavat ja yhteydet muuhun terveydenhuoltoon. 

Jaksolla käsitellään työn ja terveyden välistä vuorovaikutusta, työikäisen väestön terveydenhuoltoa, biologisten, fysikaalisten ja kemiallisten terveysriskien arviointia, työperäisiä sairauksia ja ammattitautien diagnostiikkaa sekä työkyvyn arviointia ja varhaiskuntoutusta. 
 
Turun yliopisto ohjaa myös työterveyshuollon ja työlääketieteen alan väitöskirjatutkimuksia yhteistyötahojen kanssa.

Erikoislääkärikoulutus työterveyshuollon oppiaineessa

Turun yliopistossa voi suorittaa työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen. Kuusivuotinen koulutus jakautuu kaksivuotiseen runkokoulutukseen sekä eriytyvään koulutukseen, joka kestää neljä vuotta. 

Ohjeet koulutuksen suorittamiseen löytyvät opinto-oppaasta. 

Työterveyshuollon oppiala on verkostoitunut voimakkaasti etenkin erikoistumisopintojen osalta. Oppiaineemme on mukana muun muassa valtakunnallisessa Työterveyshuollon virtuaaliyliopistohankkeessa (TTHVYO). 

Valtakunnallisessa Työterveyshuollon virtuaaliyliopistossa (TTHVYO) on paljon hyödyllistä tietoa työterveyshuoltoon erikoistuvalle lääkärille. Sivustolta löytyy mm. tietoa kursseista, itseopiskelumateriaalia, vanhoja tenttejä sekä lokikirjan eri versiot.

Seminaariohjelma

Oppiaine järjestää erikoistuville työterveyshuollon keskeisiä asioita käsitteleviä seminaareja noin kerran kuukaudessa lukuvuoden aikana.

Erikoistumisen aikana on suositeltavaa osallistua seminaareihin ja jokaisen erikoistuvan tulee pitää seminaarissa ainakin yksi oma esitelmä. Lisäksi järjestetään pienryhmäopetusta erikoistuvien tarpeiden mukaan. Tällaisia opetustapaamisia ovat esimerkiksi starttiseminaarit, jatkostartit, tutkijakoulun seminaarit ja verkkokurssien lähipäivät.

Kevään 2024 seminaarit
11.1.202414.00–15.30ELSA/EPA – iltapäiväOppimo
18.1.202414.00–15.30Työsuojeluyhteistyö työterveyshuollossaTeams
25.1.202414.00–16.00STARTTI –uudet erikoistuvatTeams
28.2.202414.00–15.30Asiakkuuspäällikkö osana moniammattillista tiimiäTeams
21.3.202414.00–15.30At-seminaariTeams
18.4.202414.00–15.30Kuntoutus VARHA:ssaTeams
25.4.202414.00–16.00Jatko-STARTTITeams
23.5.202413.00–15.30Vera Hjelt – seminaariOppimo
5.-6.6.2024 Työterveyshuollon Erikoislääkärikoulutuksen Valtakunnallinen SeminaariOulu
Syksyn 2023 seminaarit

 Syksy 2023

21.9.2023 14-15:30

Torstaiseminaari: Työfysioterapeutti yksilö- ja työpaikka-asiakkaan tukena

Teams
12.10.2023 14-15:30 At-Seminaari Teams
23.11.2023 14-15:30 Sosiaalivakuutus - Minisymposium Teams
14.12.2023 13-16:00 Vera Hjelt-Seminaari Oppimo