Äänen häiriöt ja stressi ovat yhteydessä opettajien työkyvyn laskuun (Väitös: MuM, FM Hanna Vertanen-Greis, 3.9.2021, työterveyshuolto)

Turun yliopistossa väittelevän Hanna Vertanen-Greisin tutkimuksessa selvisi, että äänen häiriöt ja työhön liittyvä stressi ovat selkeästi yhteydessä opettajien työkyvyn laskuun. Myös koulujen sisäympäristön puutteet olivat yhteydessä äänihäiriöihin ja alentuneeseen työkykyyn.

Äänen häiriöt, kuten käheys, äänen väsyminen tai rykiminen, ovat yleisiä opettajilla. Hanna Vertanen-Greisin väitöskirjassa tarkasteltiin äänihäiriöiden, työhön liittyvän stressin ja sisäympäristön puutteiden yhteyttä opettajien työkykyyn. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin näiden tekijöiden yhteisvaikutusta työkykyyn.

Laajalla aineistolla tehty kyselytutkimus käsitti 1 198 perusopetuksen opettajaa kolmesta kaupungista eri puolilta Suomea. Osatutkimuksessa verrattiin koulujen sisäilman laatua opettajien äänihäiriöihin sekä teknisen arvion että itsearvioinnin avulla.

– Paras työkyky oli opettajilla, joilla ei ollut äänihäiriöitä tai stressiä, ja heillä oli myös vähiten sairauslomia. Stressi ja äänihäiriöt olivat vahvemmin yhteydessä heikentyneeseen työkykyyn yhdessä kuin erikseen arvioituina. Ääni vaikuttaakin olevan hyvä työkyvyn indikaattori, Vertanen-Greis sanoo.

Yli puolella tutkituista opettajista äänihäiriöitä

Noin puolella (54 %) tutkituista opettajista esiintyi äänihäiriöitä ja niiden määrä oli lisääntynyt huomattavasti verrattuna aiempiin tutkimuksiin. Äänihäiriöistä kärsivät raportoivat selvästi ääneltään terveitä opettajia enemmän sisäympäristöön liittyvistä ongelmista, kuten melusta ja tunkkaisesta ilmasta.

Hanna Vertanen-Greisin tutkimustulokset viittaavat siihen, että äänihäiriöillä olisi yhteyttä myös teknisesti arvioituun koulurakennusten huonoon kuntoon.

– Yli puolessa koulurakennuksista oli teknisen arvion mukaan sisäilmaongelmia. Hieman yllättäen äänihäiriöitä esiintyi kuitenkin eniten remontoiduissa rakennuksissa, Vertanen-Greis toteaa.

Väitöstutkimuksen havainnot herättävät kysymyksen siitä, muodostavatko äänihäiriöt, työhön liittyvä stressi ja sisäympäristön puutteet suhteessa työkykyyn vyyhdin, joka on enemmän kuin osiensa summa.

– Seurantatutkimukset ovat tarpeen syy-yhteyden selvittämiseksi. Opettajien ääniergonomian parantamiseen tulisi myös jatkossa kiinnittää entistä enemmän huomiota, väittelijä päättää.

***

MuM, FM Hanna Vertanen-Greis esittää väitöskirjansa ”Voice Disorders, Stress, and Indoor Environmental Quality: A Cross-Sectional Study of Finnish Teachers” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 3.9.2021 klo 12.

Väitöstilaisuutta voi seurata etänä: https://utu.zoom.us/j/65058239670 (salasana: 703901)

Vastaväittäjänä toimii professori Viveka Lyberg Åhlander (Åbo Akademi) ja kustoksena professori Tuula Putus (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on työterveyshuolto.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Väittelijän yhteystiedot: hvertan@gmail.com, p. 050 381 1952, Twitter: @hvertan

Luotu 26.08.2021 | Muokattu 26.08.2021