Sisäilmaprojektin loppuraportti julkaistu – Ennakoivalla korjaamisella saavutetaan suurimmat säästöt

22.11.2021

Turun yliopiston työterveyshuollon oppiaineen TROSSI-yksikön terveystaloudellinen loppuraportti sisäilman terveyshaitoista on julkistettu. Työsuojelurahaston rahoittamassa terveystaloudellisessa tutkimusprojektissa arvioitiin kuntien rakennuskannassa sisäilmaongelmien terveyshaittojen kustannuksia ja verrattiin niitä kunnossapito- ja korjauskustannuksiin. Raportissa korostetaan tarvetta ennakoivalle korjaamiselle, joka mahdollistaisi suurimmat säästöt yhteiskunnalle.

Loppuraportin mukaan sisäilman terveyshaittojen kulut ovat satoja miljoonia euroja vuodessa, vaikka sisäympäristön haitoille altistuisi vain vajaa viidennes kuntien rakennuksia käyttävistä. Noin puolet kustannuksista syntyy sairauspoissaoloista ja tekemättä jäävästä työstä. Lasten kustannuksista noin 40 prosenttia kertyy erikoislääkäritasoisesta sairaanhoidosta. Poissaolokuluista osa aiheutuu lasten vanhempien työstä poissaoloista.

Kun kiinteistöt korjataan, terveydentilassa tapahtuu paranemista ja poissaolot vähenevät. Vakavissa sisäilmaongelmissa korjausten takaisinmaksuaika on 3-10 vuotta ja lievissä tapauksissa 7-21 vuotta.

– Kaikkein suurimmat säästöt yhteiskunnalle syntyisi ennakoivalla korjaamisella, jossa terveyshaittoja ei ehtisi muodostua. Kalleimmaksi tulevat toistuvat, riittämättömät korjaukset, joiden aikana terveyshaitat pahenevat ja ehtivät kehittyä pysyviksi, kertoo TROSSI-yksikön johtaja, työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen professori Tuula Putus.

Raportin laskelmat perustuvat julkisiin tilastoihin ja lukuisiin esimerkkitapauksiin SataKunta-hankkeen kohteissa. Samansuuntaisia tuloksia on aiemmin julkaistu muun muassa Eduskunnan tarkastusvaliokunnalle luovutetussa raportissa vuonna 2012.

– Tuoreet tutkimustuloksemme vuosilta 2006–2019 osoittavat, ettei sisäilmaongelmia ole vielä saatu ratkaistuksi, vaan terveyshaittakustannukset ja kiinteistöjen korjausvelka edelleen kasvavat, Putus sanoo.

Loppuraportin lisäksi hankkeessa laadittiin uusi laskentamalli, jolla voidaan arvioida aiempaa tarkemmin sisäilmaongelmista koituvia terveyshaittoja ja niiden kustannuksia. Mallia voidaan hyödyntää kuntatasolla, alueellisesti sekä valtakunnallisesti päätöksenteon tukena.

Median edustajat ovat tervetulleita loppuraportin julkistustilaisuuteen Mauno Koivisto -keskuksen (Lemminkäisenkatu 12b, Turku) Puro-kabinetissa torstaina 25.11. klo 10.30 alkaen.

Turun yliopiston työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen oppiaine on jo kymmenen vuoden ajan kerännyt tutkimusaineistoja julkisten rakennusten sisäilmaongelmista ja niiden aiheuttamista terveysvaikutuksista yhteistyössä suomalaisten kuntien, kaupunkien ja useiden ammattiyhdistysten kanssa. Tämän työn pohjalle vuonna 2018 Turun yliopistoon perustetun TROSSI-yksikön toiminta-alueena on koko Suomi.

Luotu 22.11.2021 | Muokattu 22.11.2021