Asiasana: sisäilma

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Oulun poliisiaseman remontti vei terveyden 21 työntekijältä – Kiinteistöjen kosteusvaurioista voi aiheutua myös muita kuin hengitystieoireita (Väitös: LL Saija Hyvönen, 17.6.2022, työterveyshuolto)

Saija Hyvösen väitöstutkimus osoitti kosteusvauriokiinteistöissä työskentelyn yhteyden hengitystie- ja niveloireisiin sekä neurologisiin oireisiin. Kiinteistöjen työntekijöillä ja koululaisilla oli verrokkia enemmän neurologisia oireita, hengitystieoireita sekä uupumusasteista väsymystä. Aikuisten ryhmissä oli kohonnut riski myös sydänoireisiin ja monikemikaaliherkkyyteen. Homekoulun lapsilla oli lisäksi verrokkia enemmän korvatulehduksia, maha-suolikanavan oireita sekä lihas- ja niveloireita.

Sisäilmaprojektin loppuraportti julkaistu – Ennakoivalla korjaamisella saavutetaan suurimmat säästöt

22.11.2021

Turun yliopiston työterveyshuollon oppiaineen TROSSI-yksikön terveystaloudellinen loppuraportti sisäilman terveyshaitoista on julkistettu. Työsuojelurahaston rahoittamassa terveystaloudellisessa tutkimusprojektissa arvioitiin kuntien rakennuskannassa sisäilmaongelmien terveyshaittojen kustannuksia ja verrattiin niitä kunnossapito- ja korjauskustannuksiin. Raportissa korostetaan tarvetta ennakoivalle korjaamiselle, joka mahdollistaisi suurimmat säästöt yhteiskunnalle.

Turun yliopiston sisäilmahankkeen potilastutkimukset jatkuvat eduskunnan tuella – luvassa entistä syvempää tietoa sisäilmaongelmista

30.01.2020

Turun yliopiston työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen oppiaineessa sijaitseva kliininen tutkimusyksikkö TROSSI sai joulukuussa 2019 suuren toiminta-apurahan eduskunnan valtionvarainvaliokunnan ns. joululahjarahana. Yhteensä 300 000 euron rahoituksen turvin jatketaan SataKunta-hankkeen kliinisiä tutkimuksia. 

Kliininen tutkimusyksikkö TROSSI

Ympäristölääketieteellinen kliininen tutkimusyksikkö TROSSI on Turun yliopiston työterveyshuollon oppiaineen ja biokemian laitoksen immunobiologian laboratorion yhteistyöyksikkö, jonka tavoitteena on lääkäriseura Duodecimin Käypä hoito -asiantuntijatyöryhmän suosituksen mukaisesti tutkia työ- ja elinympäristön altisteiden terveysvaikutuksia lääketieteellisin, kliinisfysiologisin, immunologisin ja toksikologisin menetelmin.