Uni ja anestesia avaavat ikkunan ihmisen tietoisuuteen (Väitös: LL Annalotta Scheinin, 9.9.2022, anestesiologia, tehohoito, ensihoito ja kivunhoito)

Nukutus tai luonnollinen uni ei sammuta tietoisuutta kokonaan. Annalotta Scheininin väitöstutkimuksessa tutkittiin, mitä aivoissa tapahtuu, kun tietoisuus ympäröivästä maailmasta ja itsestä katoaa yleisanestesian ja luonnollisen unen aikana. Tutkimuksissa todettiin, että uni ja anestesia vaikuttavat ihmisen tajunnantilaan ja aivotoiminnan vaimenemiseen yllättävän samalla tavalla. Unennäkö on tavallista myös anestesian aikana, ja jopa kielellinen prosessointi on mahdollista, vaikka henkilö on kytkeytynyt irti ympäristöstään.

Annalotta Scheininin Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa nukutettiin terveitä vapaaehtoisia koehenkilöitä kahdella eri anestesia-aineella ja tutkittiin heidän luonnollisia univaiheita. Tutkimukset tehtiin aivosähkökäyrärekisteröintiä ja PET-kuvantamista käyttäen.

Tutkimuksessa vertailtiin eri interventioilla aiheutettuja reagoimattomia tiloja keskenään ja lisäksi kartoitettiin subjektiivisia kokemuksia, eli unennäköä, tajuttomuuden ajalta.

– Tutkimuksessani selvisi, että pieniannoksinen anestesia ei yleensä merkitse täydellistä tiedottomuutta ja muistuttaa luonnollista unta. Jopa kielellinen prosessointi säilyy osittain, vaikka ärsykkeistä ei jäänyt koehenkilöille muistijälkeä, Scheinin kertoo.

Scheinin onnistui löytämään uudenlaisella koeasetelmalla ne muutokset aivotoiminnassa, jotka heijastavat parhaiten tajunnantilan muutosta.

– Ympäristöstä irtikytkeytymisen hetki sammutti aivojen syvien rakenteiden verkoston, kun taas unen ja lääkeaineiden kokonaisvaikutukset ulottuivat laajemmin koko aivojen alueelle. Muutokset aivojen toiminnassa johtuvat siis paitsi tajunnanmuutoksesta itsestään, myös lääkeaineista ja vireystilan muutoksesta johtuvista muista kokonaisvaikutuksista. Muun muassa näistä syistä leikkausten aikana käytettävä aivojen eeg-rekisteröinti ei edelleenkään ole aukoton tajunnan mittari. Tietoisuus ja sen hiipuminen on moniulotteinen ja dynaaminen prosessi, mikä haastaa edelleen neurotieteilijät ympäri maailmaa.

Scheininin väitöstutkimus lisää ymmärrystämme yleisanestesian sekä tietoisuuden mekanismeista ja haastaa perinteiset koeasetelmat ihmisen tietoisuuden tutkimuksessa.

***

LL Annalotta Scheinin esittää väitöskirjansa ”Probing the (Un)Conscious Brain - Electroencephalogram and Positron Emission Tomography Studies on Healthy Human Subjects Using Propofol, Dexmedetomidine and Natural Sleep” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 9.9.2022 klo 12.00 (Risto Lahesmaa -sali, T-sairaala, Tyks, Hämeentie 11, Turku).

Väitöstä voi seurata myös etäyhteydellä: https://utu.zoom.us/j/63788641409?pwd=WGYrYWxzYmpIR2Z2NW1XcjluMDNTQT09

Vastaväittäjänä toimii dosentti Anne Vakkuri (Helsingin yliopistollinen keskussairaala) ja kustoksena professori Teijo Saari (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on anestesiologia, tehohoito, ensihoito ja kivunhoito.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Väittelijän yhteystiedot: annalotta.scheinin@gmail.com

Luotu 05.09.2022 | Muokattu 29.11.2022