Tutkimus anestesiologian ja tehohoidon oppiaineessa

Ajankohtaisia tutkimuksemme mielenkiinnon kohteita ovat: 

  • anestesiassa käytettyjen lääkkeiden farmakokinetiikka ja farmakodynamiikka 
  • autonomisen hermoston vasteeet ja säätely leikkauksen ja anestesian yhteydessä
  • aivojen hapenpuutteelta suojaus xenonilla ja hypotermialla
  • anesteettien keskushermostovaikutukset ja kivun välittymismekanismit
  • akuutin kivun hoitoon liittyvät ongelmat

Anestesiologian ja tehohoidon oppiaineen viimeaikaisia julkaisuja