Aikuisten hermoperäiseen kipuun vaikuttava lääke ei auta lapsia leikkauksen jälkeisessä kovassa kivussa (Väitös: LL Linda Helenius, 13.12.2019, anestesiologia, tehohoito, ensihoito ja kivunhoito)

Lääkkeiden vaikutukset lapsilla ovat erilaisia kuin aikuisilla. LL Linda Helenius osoitti Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan, ettei aikuisten hermoperäisen kivun hoidossa käytettävä pregabaliini auta lapsia leikkauksen jälkeisessä kivunhoidossa. Tulokset osoittavat, että lasten lääketutkimuksia tarvitaan lisää.

Selän luudutusleikkaus skolioosin vuoksi on yksi tavallisimmista suurta kirurgiaa vaativista toimenpiteistä lapsilla ja nuorilla. Merkittävä kirurginen avaus ja laaja kudosvaurio tekevät leikkauksen jälkeisestä kivunhoidosta haastavan. Tämän takia useista eri lääkkeistä koostuva multimodaalinen kivunhoito on usein tarpeellista. Multimodaalisen kivunhoidon tavoitteena on vähentää vahvojen kipulääkkeiden tarvetta ja sitä kautta torjua opioidien aiheuttamia sivuvaikutuksia.

– Pregabaliini on lääke, joka kehitettiin alun perin epilepsian hoitoon. Sillä on myöhemmin todettu myös kipua lievittäviä ja hermoja suojaavia ominaisuuksia, ja lääkkeen käyttö etukäteen ennen leikkausta annettuna on levinnyt laajalle ennaltaehkäisevässä kivunhoidossa, Helenius selittää.

Aikuispotilailla ennen selkäleikkausta annettu pregabaliini vähentää kipua ja sitä kautta vahvojen kipulääkkeiden, kuten opioidien, tarvetta leikkauksen jälkeen. Tästä syystä pregabaliini on ollut käytössä myös lasten skolioosileikkausten yhteydessä tarkoituksena vähentää vahvojen kipulääkkeiden tarvetta, vaikka lapsilla ja nuorilla on tehty hyvin vähän tutkimuksia tämän kipulääkeryhmän vaikutuksista. 

Pregabaliini on turvallinen, muttei helpota lasten kipua

Väitöskirjatutkimuksessaan Helenius mittasi pregabaliinin vaikutusta kivun voimakkuuteen ja opioidilääkityksen tarpeeseen lapsilla ja nuorilla selän luudutusleikkauksen jälkeen. Tavoitteena oli selvittää myös pregabaliinin vaikutusta leikkauksenaikaisen neuromonitoroinnin luotettavuuteen. Tutkimukseen osallistui 63 10–21-vuotiasta lasta ja nuorta, joille tehtiin selän luudutusleikkaus skolioosin tai muun selkärangan virheasennon vuoksi.

– Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu tutkimuksemme osoitti, että pregabaliini on turvallinen, eikä vaikuta esimerkiksi selkäytimen leikkauksenaikaiseen monitorointiin. Pregabaliini ei kuitenkaan vähentänyt opioidikulutusta eikä kipua selkäleikkauksen jälkeen lapsilla ja nuorilla, toisin kuin aikuistutkimukset aikaisemmin ovat esittäneet, Helenius kertoo. 

Skolioosileikkaus parantaa elämänlaatua merkittävästi 

Aiempien tutkimusten tulokset selkäkivun yhteydestä nuoruusiän idiopaattiseen skolioosiin ovat olleet ristiriitaisia. Perinteinen näkemys on ollut, etteivät selän virheasennot aiheuta kipua. Tuoreemmat tutkimukset kuitenkin viittaavat siihen, että selän epätasapaino ja skolioosi ovat riskitekijöitä selkäkivun esiintymiseen. Selkäleikkauksen jälkeisen pitkäkestoisen, yli 5 vuotta kestävän kivun esiintymistä lapsilla on tutkittu vasta hyvin vähän.

Yksi Heleniuksen tutkimuksen tavoitteista oli arvioida selkäkivun esiintyvyyttä selkäleikkaukseen tulevilla lapsilla ja nuorilla sekä tutkia pitkäkestoisen selkäkivun esiintyvyyttä leikkauksen jälkeen. Tutkimukseen osallistui 55 nuoruusiän idiopaattisen skolioosin vuoksi leikattua lasta ja nuorta, joita seurattiin vähintään viisi vuotta leikkauksen jälkeen. 

– Kolmannes lapsista, joilla nuoruusiän idiopaattinen skolioosi oli edennyt leikkaushoitoalueelle, esiintyi vähintään kohtalaista selkäkipua. Skolioosin nykyaikainen leikkaushoito vähensi merkittävällä tavalla kivun voimakkuutta ja esiintyvyyttä, Helenius kertoo. 

Myös potilaan kokema elämänlaatu parantui leikkauksessa merkittävästi. Leikkauksen jälkeen selkäkivun esiintyvyys ja intensiteetti olivat samalla tasolla kuin terveillä verrokeilla. Saman ikäisillä hoitamattomilla skolioosipotilailla selkäkivun esiintyvyys ja elämänlaatu taas olivat merkitsevästi heikommat kuin hoidetuilla potilailla. 

***

LL Linda Helenius esittää väitöskirjansa PAIN MANAGEMENT IN PAEDIATRIC SPINAL SURGERY julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 13.12.2019 klo 12 (Tyks, U-sairaala, Lastenklinikan luentosali, Kiinamyllynkatu 4-8, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Klaus Olkkola (Helsingin yliopisto) ja kustoksena apulaisprofessori Teijo Saari (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on anestesiologia, tehohoito, ensihoito ja kivunhoito. 

Väittelijän yhteystiedot: 02-3130596, linda.helenius@tyks.fi 

Väittelijän kuva 

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä UTUPubissa.

Luotu 03.12.2019 | Muokattu 03.12.2019