Läheistuki auttoi yhteisöjä käsittelemään koulusurmia

21.11.2012

Tuore tutkimus korostaa kriiseistä toipumisessa yhteisön omaa, epävirallista tukea kriisipsykologisten tukimuotojen rinnalla. Koulusurmien jälkihoitoa koordinoivat viranomaiset vaikeuttivat ihmisten yrityksiä järjestää vapaaehtoisesti keskustelutilaisuuksia, erityisesti Jokelassa.

​Suomalais-yhdysvaltalainen tutkimusryhmä on selvittänyt paikallisyhteisöjen toipumista Suomea ja Yhdysvaltoja järkyttäneiden koulusurmien jälkeen. Turun yliopiston julkaisemassa tutkimusraportissa korostuvat yhteisöllisyyden ja sosiaalisten suhteiden merkitys vakavien traumaattisten tapahtumien jälkeen.

Tutkimustulosten mukaan yhteisöt eivät lamaannu katastrofien hetkellä vaan yhteisöllisyyden merkitys korostuu entisestään. Tutkimus osoittaa, että yhteisöllisyyden tunteella on monia myönteisiä suojaavia ja hyvinvointia tukevia vaikutuksia. Sosiaalinen tuki ja naapuriapu ovat hädän hetkellä erityisen tärkeitä.

Tutkimusaineisto koostuu paikallisyhteisöissä (Virginia Tech/Blacksburg, Jokela, Omaha ja Kauhajoki) vuosina 2007–2011 kerätyistä postikyselyistä sekä asiantuntijoiden ja asukkaiden teemahaastatteluista.

Massasurmat koettiin erittäin järkyttävinä ja ne koskettivat lukuisia ihmisiä. Esimerkiksi Jokelassa kolmannes vastaajista tunsi vähintään yhden ammuskelussa surmansa saaneen. Virginia Techissä veriteko kosketti lähes kaikkia kampusalueen jäseniä. Teot herättivät yhteisöissä myös huolta ja pelkoa uusista iskuista.

Paikallisyhteisön tärkeys ymmärrettiin paremmin Yhdysvalloissa

Yhteisöllisyyden tunne ja läheistuki osoittautuvat sekä Suomessa että Yhdysvalloissa kriisin aikana ja sen jälkeen hyvinvointia tukeviksi tekijöiksi. Merkittäviä eroja sen sijaan löytyi mahdollisuudesta hyödyntää epävirallisia, paikallisyhteisön omia tukitoimia.

– Vertailu paljastaa, että Yhdysvalloissa korostui paikallisyhteisöjen yhteistoiminta traumaattisten tapahtumien jälkeen. Suomessa viranomaiset vaikeuttivat ihmisten yrityksiä kokoontua ja järjestää vapaaehtoisesti keskustelutilaisuuksia, erityisesti Jokelassa, professori Pekka Räsänen kertoo.

Yhdysvalloissa kriisiterapiaan osallistumisella ei ollut yksinomaan positiivisia vaikutuksia. Se vähensi yhteisöllisyyden tunnetta ja vaikutti negatiivisesti hyvinvointiin.

– Olisikin tärkeää pitää huolta siitä, etteivät viranomaisten tukipalvelut revi auki yhteisöllisiä siteitä ja sosiaalisia suhteita. Ihmisiä järkyttävien onnettomuuksien jälkeen paikallisyhteisöille pitäisi antaa mahdollisuus löytää erilaisia epävirallisia kanavia kriisistä toipumiseen, Räsänen painottaa.

Professori James Hawdonin (Virginia Tech), dosentti Atte Oksasen, professori Pekka Räsäsen ja Professori John Ryanin (Virginia Tech) johtamassa tutkimuksessa kartoitettiin yhteisöllisyyttä, sosiaalisia suhteita ja selviytymiskeinoja neljällä massamurhan kohdanneella paikkakunnalla.

Hawdon, James; Oksanen, Atte; Räsänen, Pekka & Ryan, John (2012) School Shootings and Local Communities: An International Comparison between the United States and Finland. Working Papers in Economic Sociology (IV). Turku: Turun yliopisto.

Luotu 21.11.2012 | Muokattu 26.11.2012