Liiketoimintaosaamisen ja yrittäjyyden apulaisprofessorin määräaikainen (tenure track) tehtävä

17.09.2020

Liiketoimintaosaamisen ja yrittäjyyden apulaisprofessorin tehtävässä on kyse Satakunnan korkeakoulusäätiön lahjoitusprofessuurista, jonka säätiö on kerännyt alueen yrityksiltä, yhteisöiltä ja kaupungeilta. Yrittäjyysprofessori toimii kiinteässä yhteistyössä Satakunnan alueen korkeakoulun toimijoiden kanssa ja osallistuu aktiivisesti yrittäjyyden kehittämistoimintaan maakunnassa.

Tehtävä on suunnattu post doc -vaiheen ohittaneille tutkijoille, ja se täytetään ensin määräaikaisena apulaisprofessorin työsopimussuhteena. Turun yliopiston tenure track-järjestelmää on kuvattu tarkemmin tehtäväselosteessa, josta löytyvät myös tarkemmat tiedot tehtävän täyttämisestä.

Linkki hakuilmoitukseen: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/tule-meille-toihin/avoimet-tehtavat

Tiedusteluihin vastaa palvelupäällikkö Sanna Kuusjärvi, sanna.kuusjarvi(a)utu.fi.

Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä korostuu alueellinen vuorovaikutus ja siinä syntyvä monitieteinen osaaminen. Porin yksikkö toimii osana Turun yliopistoa ja Satakunnan korkeakouluverkostoa. Päätoimista henkilökuntaa yhteensä noin 50, tutkintokoulutuksen opiskelijoita 500 ja jatkotutkinto-opiskelijoita 30.

Luotu 17.09.2020 | Muokattu 17.09.2020