Ihminen kirjoittaa tietokoneella

Lukion työelämäkumppanit –projekti valmentaa nuoria työelämään

09.02.2021

Turun yliopiston oppimisanalytiikan keskus kehittää lukio-opiskelijoiden työelämätaitoja yhdessä Turun, Porin ja Vaasan kaupunkien sekä Turun ammattikorkeakoulun ja Kerttulin lukion kanssa.

Projekti jakaa monipuolisesti tietoutta nykypäivän työelämästä ja sen käytännöistä. Projektissa tarkastellaan myös työnantajaorganisaatioiden näkemyksiä osaamisen uudistamistarpeista esimerkiksi ICT-taitojen näkökulmasta. Turun yliopiston tietotekniikan laitos tarjoaa verkostolle luonnollisen yhteistoiminta-alustan.

- Käytössämme on jo yliopiston toimiva suoravalintaväylä lukiolaisille, joka tarjoaa IT-alan yliopisto-opintoihin tähtäävälle nuorelle hyvän sillan taitojensa kartuttamiseksi, oppimisanalytiikan keskuksen tutkimuskoordinaattori Tomi Rautaoja toteaa.

Kevään tapahtumasarja käynnistyi Näköaloja tulevaisuuden työelämään –virtuaalitapahtumalla 26.1. Projektikoordinaattori Pekko Lindblom on rakentanut yliopiston isännöimiä webinaareja ja tapahtumasarjaa poikkeusoloissa.

- Virtuaalitapahtumat ja verkon yli tehtävät projektit ovat vakiinnuttaneet tietysti paikkansa työelämässä jo ennen koronakriisin tuomia poikkeusolosuhteita, joten webinaarisarjan järjestäminen onnistuu luontevasti. Tammikuun avajaistapahtumassa otimme näkökulmia työelämän murroksesta, tietotyön ja asiantuntemuksen merkityksen muuttumisesta modernissa yhteiskunnassa sekä tutustutimme lukiolaisia IT-alaa koskeviin trendeihin, Lindblom kertoo.

Avajaistapahtumassa opiskelijoita kiinnostivat muun muassa keinot oman osaamisen ja työnäytteiden esittelyyn, peliteollisuuden erilaiset työmahdollisuudet ja pelien ansaintalogiikat.

Yrityskumppaneita kuullaan kevään edetessä sekä pienimuotoisemmissa 3D- ja VR/AR-teknologioiden työpajoissa että päätöstapahtumassa. Projekti huipentuu toukokuun alkupuolella järjestettävään yhteiskehittämisen Game Jam -tapahtumaan.

Työelämäyhteyksiä valottavia tapahtumia kehitetään läheisessä yhteistyössä Turun Kerttulin lukion kanssa, joka on ICT-painotuksensa myötä luonnollinen ja yliopistolle tuttu yhteistyökumppani. Verkostotoiminta avaa projektin tuotantoja laajalle yleisölle.

- Tällainen ylimaakunnallinen osallistava aluekehitysprojekti tarjoaa kiinnostavia näköaloja oppilaitosten ja opiskelijoiden arkeen. Korostamme toimintamuodoissa nopeaa vuorovaikutusta, jota syntyy spontaanisti kun henkilökunta ja lukiolaiset voivat osallistua tapahtumien tekemiseen verkon yli paikasta riippumatta, Lindblom arvioi.

>> Hankkeen sivut

>> Oppimisanalytiikan keskuksen sivut

Luotu 09.02.2021 | Muokattu 09.02.2021