Lukuvuosi 2023–2024 startattiin avajaiskarnevaaleilla

05.09.2023

Turun yliopisto ja Turun yliopiston ylioppilaskunta järjestivät yhdessä perinteiset lukuvuoden avajaiskarnevaalit 5.9.2023. Karnevaaleja vietettiin Educariumin ja Publicumin välisellä aukiolla.

Karnevaaleilla toivotetaan opiskelijat ja henkilökunta tervetulleiksi aloittamaan uutta lukuvuotta. Rehtori Jukka Kola toivotti paikalla olleet opiskelijat ja henkilökunnan lämpimästi tervetulleiksi avaamaan Turun yliopiston lukuvuotta 2023–2024.

Rehtori Kola muistutti uuden lukuvuoden alkaessa kohtaamisten merkityksestä.

– Olen päässyt tapaamaan uusia opiskelijoitamme orientaatioissa ja tapaamiset ovat olleet inspiroivia ja antoisia. Olen kannustanut uusia opiskelijoita kertomaan ajatuksistaan ja toiveistaan avoimesti ja rohkeasti näin yliopistopolkunsa alussa. Sama koskee yhtä lailla kaikkia opiskelijoita – kertokaa mitä teille kuuluu, kertokaa mitä tarvitsette. Meillä jokainen opiskelija saa ohjausta opintojensa alusta saakka aina uraohjaukseen.

Kola kertoi, että hyvät kohtaamiset johdattivat edelleen miettimään, miten suuri merkitys sillä on, että kampuksella on elämää.

– Meidän kaikkien, niin opiskelijoiden kuin henkilökunnan, hyvinvoinnin kannalta on oleellista, että olemme paikalla. Tukipalvelujen pyytäminen ja niiden tarjoaminen on tietenkin tärkeää, mutta sillä on iso merkitys, miten itse toimimme arjessa. Pienistä arkipäivän asioista tulee isoja asioita koko yhteisölle, kun niitä tehdään yhdessä.

Rehtori Jukka Kola toivotti yliopistoyhteisön tervetulleeksi avajaiskarnevaaleille.
Vararehtori Piia Björn juonsi avajaiskarnevaalit.
TYYn hallituksen puheenjohtaja Akseli Tiitta tervehti karnevaaleille saapuneita.

Karnevaaleilla palkittiin vuoden opettaja, vuoden ohjaaja ja vuoden kieliteko

Avajaiskarnevaaleilla palkittiin vuoden opettaja ja ohjaaja sekä vuoden kieliteko. Vuoden ohjaaja valittiin ohjauksen teemavuonna ensimmäistä kertaa. Vuoden opettajan ja ohjaajan valinnat on tehty ylioppilaskunnan keräämien, opiskelijoiden tekemien ehdotusten joukosta yliopiston koulutusneuvostossa. Vuoden kieliteon valitsee yliopiston kielityöryhmä yhteisön antamista ehdotuksista.

Vuoden opettajaksi 2023 valittiin yliopistonlehtori Saana Myllyntausta (psykologia, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta). Perustelujen mukaan Myllyntausta on innostava ja empaattinen opettaja, joka osaa luoda turvallisen tilan opetustilainteisiin. Myllyntaustan opetustyyli on selkeä ja hän käyttää monipuolisia opetusmenetelmiä. Myllyntausta kerää ahkerasti palautetta opiskelijoilta, antaa vastapalautetta ja kehittää opetustaan. Myllyntausta on aktiivinen osa opettajien ja opiskelijoiden yhteisöä. Lisäksi hän on menestyksekkäästi edistänyt opiskelijoiden graduprosesseja ja purkanut gradujumeja.

Yliopistonlehtori Saana Myllyntausta on vuoden opettaja 2023.

Vuoden ohjaajia 2023 valittiin kaksi: oikeustieteellisessä tiedekunnassa työskentelevä opintoneuvoja Tanja Viherä ja yliopistonlehtori Maija Hupli hoitotieteen laitokselta.

Tanja Viherää kiitellään ohjaustoiminnan opiskelijakeskeisyydestä. Opiskelijat pitävät Viherää iloisena ja mukavana opintoneuvojana, joka antaa ohjausvuorovaikutuksessa tilaa ohjattavan ajatuksille, toiveille ja tavoitteille. Viherä on vaikuttanut siihen, että opiskelijoiden ohjaus näkyy uudistetussa ON-tutkinnossa. Lisäksi Viherä on ollut mukana luomassa uutta ohjausmallia, jossa kiinnitetään erityisesti huomiota opiskelijoiden hyvinvointiin ja yksinäisyyden kokemuksiin.

Maija Hupli on tehnyt merkittävän yliopistollisen opettajauran terveystieteiden alan koulutuksessa ja tutkimuksessa. Perusteluissa todetaan, että Huplin opettajuuden ydin on ollut opiskelijaohjauksessa. Hän on tehnyt ohjaustyötä aina opiskelijalähtöisesti auttaen opiskelijoita tunnistamaan omat tavoitteensa ja voimavaransa sekä suunnittelemaan opintonsa näiden mukaisesti. Hupli on tehnyt myös ennakoivaa työtä seuraamalla opiskelijoiden hyvinvointia ja edistymistä. Lisäksi Huplilla on mittava kokemus opiskelijoiden opinnäytetöiden ohjauksesta. Hän on erityisesti edistänyt opiskelusta taukoa pitäneiden opiskelijoiden pro gradujen valmistumista.

Opintoneuvoja Tanja Viherä ja yliopistonlehtori Maija Hupli palkittiin vuoden ohjaajina.

Vuoden kieliteoksi 2023 valittiin webinaarisarja ”Kieli on avain – koska maailma pyörii kielillä!”. Turun yliopiston Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen käynnistämät Kieli on avain -webinaarit ovat tehneet kielen ja eri kielten yhteiskunnallista merkitystä ansiokkaasti näkyväksi niin yliopiston sisällä kuin muuallakin yhteiskunnassa. Samalla ne ovat tehneet tunnetuksi kielialan tutkimusta ja kielten asiantuntijoiden monipuolisia ammatillisia mahdollisuuksia. Webinaarisarja käynnistyi syksyllä 2022 kerran kuukaudessa toteutettavina jaksoina.

Vuoden kieliteon palkinnon vastaanottivat yliopisto-opettaja Hanna Holttinen ja koordinaattori Terhi Amberla.
Luotu 05.09.2023 | Muokattu 05.12.2023