MaCuDE – tulevaisuuden opetussuunnitelma

08.06.2020

CCR:n Disruptiolaboratorio toimii kansainvälisen MaCuDe-projektin Future of Work / learning Task Forcen vetäjänä. Projektissa pohditaan muuttuvan työn aiheuttamia muutostarpeita kauppakorkeakoulujen opetukseen.

Management Curriculum in Digital Era on kansainvälinen tutkimusprojekti, joka käynnistyi viime joulukuussa AACSB:n aloitteesta. Kaksivuotista projektia koordinoi Stevens Institute of Technology, ja sen päärahoittaja on PWC. Projektin tavoite on pohtia työelämän murrosta eritoten siitä näkökulmasta, miten kauppakorkeakoulujen opetustarjontaa voisi ja tulisi kehittää vastaamaan muuttuvan ja digitalisoituvan tulevaisuuden työelämän tarpeita.

Projekti koostuu kymmenestä työryhmästä, joista kahdeksan on ainekohtaisia, ja kaksi näkökulmaltaan läpileikkaavia. Toinen laajemmista työryhmistä perehtyy kyberturvallisuuteen ja toinen tulevaisuuden työhön ja oppimiseen (Future of Work / Learning Task Force). Jokaisessa työryhmässä on 10-20 jäsentä eri instituutioista ympäri maailman.

Turun kauppakorkeakoulu on tulevaisuuden työn ja oppimisen työryhmän vetäjä. MaCuDe:n yhteyshenkilö kauppakorkeakoulussa ja FoW/L-työryhmän johtaja on Disruptiolaboratorion Milla Wirén. Projekti jakautuu ajallisesti kolmeen vaiheeseen, joista ensimmäisessä selvitettiin yliopistoyhteisön näkökulmia tulevaisuuden työn ja opetuksen vaatimuksista, toisessa kartoitetaan yrityselämän näkemyksiä, ja kolmannessa yhdistetään kertyneet oivallukset opetussuunnitelmien kehitysehdotuksiksi.

- Kevään aikana olemme selvittäneet kauppakorkeakoulujen opettajien ja tutkijoiden näkökulmia kyselyn avulla, kertoo Wirén. Korona-aika, ja erityisesti kaikissa yliopistoissa läpieletty siirtyminen etäopetukseen ja -etätyöhön on luonnollisesti näkynyt tässäkin hankkeessa. Vaikuttaa siltä, että monen asenne on tällä hetkellä se, että olemme jo siirtyneet tulevaisuuden työelämään.

- Kyselyssä nousi esiin muutama havainto, joista oltiin laajalti yhtä mieltä – vastaajan maantieteellisestä alueesta riippumatta. Yhteinen näkemys on, että yksittäiseen ja kapeaan asiantuntemukseen perustuvat ammatit vähenevät, tulevaisuus on moniosaajien. Erityisesti digitaalisen teknologian mahdollisuuksien ymmärtäminen ja sen yhdistäminen ihmisten johtamistaitoihin on nimenomaan kauppakorkeakouluopintojen ytimessä. Me emme tulevaisuudessakaan opeta koodaamista, vaan pyrimme kouluttamaan osaajia, jotka ymmärtävät mitä voi ja kannattaa koodata. 

Tällä hetkellä käynnistetään projektin toista vaihetta, tietojen keräämistä liike-elämästä. Aikataulutavoitteena on päästä syksyllä analysoimaan tarkemmin molempien tiedonkeruuvaiheiden antia, ja ensi vuonna keskittyä oivallusten jäsentämiseen konkreettisiksi opetussuunnitelmaan vaikuttaviksi ehdotuksiksi.

Luotu 08.06.2020 | Muokattu 08.06.2020