Marin kielen ja kulttuurin kesätyöpaja Turussa 10.–14.6.2019

10.06.2019

Suomalais-ugrilainen kielentutkimus ja kansainvälinen fennougristiikan opetusverkosto COPIUS (Community of Practice in Uralic Studies) järjestävät Turun yliopistossa marin kieleen ja kulttuuriin keskittyvän kesätyöpajan 10.–14.6. Verkostoon kuuluu yhdeksän partneria: Turun lisäksi Wienin, Münchenin, Hampurin, Budapestin, Szegedin, Uppsalan, Tarton ja Helsingin yliopistot.

Kaikissa näissä yliopistoissa opetetaan suomalais-ugrilaisia kieliä, mutta yksiköt ovat pieniä opetettavan tieteenalan ja siihen sisältyvien noin 30 kielen määrään nähden. Erasmus+ strategisen kumppanuuden rahoituksella muodostettu kolmevuotinen opetusverkosto jatkaa menestyksekkään edeltäjänsä INFUSE:n (Integrating Finno-Ugric Studies in Europe) linjoilla: Vuosittain järjestetään  viikon kestävä talvikoulu, jossa partneriyliopistojen opiskelijat perehtyvät sekä kielitieteellisiin teorioihin että uralilaisiin kieliin,  ja lisäksi erilaisia verkkokursseja. Kevätlukukausi on omistettu sulautuvalle oppimiselle (blended learning), jossa tiettyä kieltä käsittelevää verkkokurssia seuraa samaan aiheeseen keskittyvä kesätyöpaja. 

Wienin yliopiston tuottaman itämarin verkkokurssin päätteeksi turkulaisten marintutkijoiden järjestämässä kesätyöpajassa syvennytään kesäkuun toisella viikolla uhanalaisempaan vuorimarin kieleen, jolla on puhujia enää noin 20 000 mutta kuitenkin oma kirjakieli. Suuremman itämarin puhujia on  350 000, mutta sekin on Venäjän federaatioon kuuluvassa tasavallassaan vähemmistökielenä. Vuorimari edustaa siis vähemmistön vähemmistöä.

Kesätyöpaja käsittää 20 tunnin vuorimarin kurssin. Sen pitää syntyperäinen kielentutkija, dosentti Nadezhda Krasnova, joka on työskennellyt Turun yliopistossa myös Volgan alueen kielten tutkimusyksikön projekteissa. Käytännön kielikurssin ohella kesätyöpajaan sisältyy luentoja marien historiasta ja kirjakielten kehityksestä, marilaisten nimenannosta, marien kultuurista, kansanrunoudesta ja uskonnosta sekä kielipolitiikasta.

Luotu 10.06.2019 | Muokattu 10.06.2019