Matkapuhelimet voivat vaikuttaa aivojen aineenvaihduntaan ja verenkiertoon

31.10.2012

Matkapuhelinten ja muiden langattomien viestintälaitteiden yleistyminen on lisännyt väestön altistumista radiotaajuisille (RF) sähkömagneettisille kentille. Turun yliopiston, Työterveyslaitoksen, ja Säteilyturvakeskuksen yhteisessä Langattomat viestintälaitteet ja terveys (WIRECOM) -tutkimusohjelmassa selvitettiin matkapuhelinten synnyttämien RF-kenttien mahdollisia vaikutuksia erityisesti pään alueella. Tutkimukset osoittivat, että altistuminen voi vaikuttaa aivojen aineenvaihduntaan ja verenkiertoon.

 

​- Vaikka matkapuhelimien ja tukiasemien lähettämien RF-kenttien aiheuttama altistus ei ylitä väestölle tai työympäristölle annettuja turvallisuusrajoja, julkinen ja tieteellinen keskustelu sekä muutamat viimeaikaiset tutkimustulokset ovat korostaneet terveysvaikutusten tähänastista tarkempien tutkimusten tarvetta. Siksi WIRECOM-hanke nähtiin tarpeelliseksi, kertoo Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Maila Hietanen.

Hanke koostui neljästä osaprojektista. Turun yliopistossa ja Työterveyslaitoksessa tutkittiin radiotaajuisen sähkömagneettisen säteilyn mahdollisia vaikutuksia pään alueella. Säteilyturvakeskus (STUK) vastasi hankkeen altistuslaitteiston kehittämisestä ja ylläpidosta sekä altistumisen arvioinnista. Lisäksi STUK selvittää pitkäaikaistutkimuksella yhteyttä matkapuhelimen käytön ja erilaisten sairauksien ja oireiden, kuten neurologisten sairauksien, aivokasvainten ja päänsäryn, välillä.

Altistaminen aiheutti pieniä muutoksia

- Keskushermoston lämpötilan nouseminen liian korkeaksi voi johtaa hermosolujen vaurioitumiseen. Vaurioitumisesta seuraisi esimerkiksi päänsärkyä, huimausta ja pahoinvointia. Halusimmekin selvittää, aiheuttaako altistuminen RF-kentille sellaisia lämpövaikutuksia pään alueen kudoksissa, että niistä voisi seurata terveyshaittoja, kuvaa erikoislääkäri Harri Lindholm Työterveyslaitoksesta.

Sekä Työterveyslaitoksen että Turun yliopiston tutkimukset osoittivat, että altistuminen voi vaikuttaa aivojen aineenvaihduntaan ja aivojen verenkiertoon.

- Tulosten perusteella ei voi kuitenkaan vielä sanoa, seuraako altistumisesta terveysvaikutuksia. Onkin tarpeellista toistaa kumpikin tutkimus, tähdentää Turun yliopiston professori Heikki Hämäläinen.

Kyselytutkimuksella tietoa käyttäjien kokemista oireista

Säteilyturvakeskuksen kyselytutkimuksesta selvisi, että lähes 15 % vastaajista koki matkapuhelimen käytön yhteydessä korvien soimista (tinnitusta) ja 10 % kuulon heikkenemistä. Harvinaisin oire oli pahoinvointi (3 %) ja tavallisin polttava tunne korvassa (49 %).

Osatutkimusten sisältö

Turun yliopistossa tutkittiin yhteistyössä kansallisen PET-keskuksen kanssa mahdollista yhteyttä RF-altistumisen ja aivokudoksen aineenvaihdunnan muutosten välillä. Samoin tutkittiin toiminnallisia muutoksia neurobiologisten mekanismien ja kognitiivisien toimintojen välillä. Matkapuhelimen säteilyn vaikutusta aivojen glukoosiaineenvaihduntaan ja aivojen verenvirtaukseen tutkittiin kahdella PET-tutkimuksella (positroniemissiotomografia).

Työterveyslaitoksen osaprojektissa selvitettiin, voiko koehenkilöiden altistuminen RF-kentille aiheuttaa sellaisia lämpövaikutuksia pään alueen kudoksissa, että niistä voisi aiheutua käyttäjälle terveyshaittoja. Tutkimukseen osallistui 59 koehenkilöä, joista 26 oli 14–15-vuotiaita poikia ja 33 nuoria miehiä. Koehenkilöitä altistettiin sekä tavallisen että normaalia suurempitehoisen GSM-matkapuhelimen lähettämille RF-kentille. RF-kenttien vaikutusta aivojen verenvirtaukseen arvioitiin lähi-infrapunaspektroskopian (NIRS) ja biokemiallisten analyysien avulla.

Säteilyturvakeskuksen osahankkeessa käynnistettiin seurantatutkimus matkapuhelimen käyttäjien terveydestä. Se on osa laajaa kansainvälistä yhteistutkimusta (COSMOS), jonka on tarkoitus kestää ainakin 10 vuotta. Tutkimukseen osallistuu Suomessa 15 800 aikuista, joihin otettiin yhteyttä puhelinoperaattoreiden kautta. Tutkimuksen alkuvaiheessa osallistujat täyttivät kyselyn, joka koski mm. aikaisempaa puhelimen käyttöä, terveydentilaa ja mahdollisia oireita matkapuhelimen käytön yhteydessä. Kolmen operaattorin kautta (DNA, Elisa ja TeliaSonera) saatiin tiedot osallistujien matkapuhelimen käytön määrästä. Hanke on nyt siirtymässä seurantavaiheeseen, jossa tutkitaan mm. hermoston sairauksien ilmaantuvuutta.

WIRECOM-ohjelman päärahoittaja oli Tekes. Ohjelman osarahoittajia olivat Nokia, TeliaSonera ja Elisa sekä hankkeeseen osallistuneet tutkimuslaitokset. Työterveyslaitos toimi hankkeen koordinaattorina.

Luotu 31.10.2012 | Muokattu 16.10.2020