Miksi miesten kumppanit muistuttavat heidän äitejään?

31.10.2012

Turun yliopiston tohtorikoulutettava Urszula Marcinkowskan ja akatemiatutkija, dosentti Markus J. Rantalan tutkimus tuo valoa parinvalintaan liittyviin kysymyksiin.

 

​Tutkimuksen ovat rahoittaneet Turun Yliopistosäätiö ja Suomen Akatemia.

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että miehillä on usein taipumus valita puolisoita, jotka muistuttavat ulkoisesti heidän äitejään enemmän kuin sattumalta voisi olettaa. Naisten kumppaneiden kasvonpiirteet taas eivät havaittavasti muistuttaneet heidän isiensä kasvonpiirteitä.

- Kumppanin valinta on monimutkainen prosessi, johon vaikuttavat useat sisäiset ja ulkoiset tekijät. Tiedostamattomilla tekijöillä, elämänkokemuksilla sekä lapsuuden ja nykyhetken olosuhteilla on vaikutusta mieltymyksiimme, Marcinkowska selittää.

Tutkimukseen osallistui 70 heteroseksuaalista aikuista, joiden kumppanien kasvonpiirteitä verrattiin heidän vanhempiensa kasvonpiirteisiin. Ulkopuoliset arvioijat arvioivat kumppanien ja vanhempien kasvonpiirteiden samankaltaisuuden.

Tiedostamattomat vaikutukset

Evoluutiopsykologiasta löytyy selityksiä tutkimuksen tuloksille. Seksuaalisen leimaantumisen kaltainen mekanismi on tiedostamaton prosessi, jonka ohjaamana yksilö käyttää vanhempansa fyysisiä piirteitä mallina kumppanin etsinnässä. Seksuaalista leimautumista on tutkittu monilla eläinlajeilla, mutta ihmisen kohdalla tutkimustulokset ovat olleet monitulkintaisia.

Aikaisemmat eläintutkimukset, joissa poikasia on vaihdettu eri lajien vanhempien hoidettavaksi, ovat osoittaneet, että aikuisena eläimet suosivat parinmuodostuksessa ennemmin sen lajin kumppaneita, jotka ovat hoitaneet heitä pieninä kuin oman lajinsa muita aikuisia.

Pariutuminen liian läheisen sukulaisen kanssa on kuitenkin kaukana hyödyllisestä, sillä sisäsiitos aiheuttaa monenlaisia haittoja syntyville lapsille. Siksi ihmiset välttävät pariutumista sellaisten henkilöiden kanssa, joiden kanssa he ovat viettäneet varhaislapsuutensa.

- Tutkimuksemme osoittaa, että vaikka vältämme pariutumista lähisukulaisten kanssa, miehet näyttävät suosivan äitinsä piirteitä kumppaneissaan riippumatta siitä, millainen suhde heillä on ollut äitiinsä. On mahdollista, että seksuaalinen leimaantuminen johtuu samankaltaisista mekanismeista kuin muilla eläimillä, Marcinkowska kertoo.

Naiset ovat valikoivampia

Marcinkowska selittää, että naisten ja miesten valintojen erot voivat johtua siitä, että sukusiitoksen kustannus on naiselle suurempi kuin miehelle. Naisen minimaalinen panostus jälkeläiseen on aina suurempi kuin miehen. Naisen vähäisin investointi voi olla yhdeksän kuukautta ja sen päälle vielä imetysaika ja lasten hoitaminen aikuiseksi, kun taas miehen aika voi olla rajattavissa muutamaan minuuttiin. Suuremman panostuksen takia naiset ovatkin miehiä valikoivampi osapuoli pariutumiskumppaneiden suhteen.

- Tämän peruseron takia naisten täytyy olla varovaisempia ja tarkempia parinvalinnan suhteen kuin miesten, Marcinkowska sanoo.

Tutkimus Sexual Imprinting on Facial Traits of Opposite-Sex Parents in Humans on julkaistu Evolutionary Psychology lehdessä.

Teksti: HB

Kuvat: Peter Hellberg ja Quinn Dombrowski

Luotu 31.10.2012 | Muokattu 27.10.2020