Mitä kauppakorkeakouluissa tulisi opettaa tulevaisuuden työntekijöille?

28.01.2022

Teknologian kehitys, ympäristöhaasteet ja yhteiskunnallinen murrostila muuttavat työtä. Jotta kauppakorkeakoulut voivat säilyttää merkityksensä tulevien sukupolvien opastajina, on meidän pyrittävä ymmärtämään tulevaisuuden työtä. CCR:ssä loppuvuonna 2021 valmistunut raportti havainnollistaa työn mahdollisia kehityssuuntia viidestä eri näkökulmasta.

Minkälaista työtä ihmiset tekevät pitkälle koneistetussa tulevaisuudessa? Minkälaisia tehtäväkohtaisia taitoja he tarvitsevat? Mitä merkitystä on niin kutsutuilla metataidoilla, kuten luovuudella tai kriittisellä ajattelutaidolla? Tehdäänkö työtä yhä enenevästi kotoa? Säilyvätkö palkkatyöt, vai tuleeko kaikista mikroyrittäjiä?

Turun yliopiston CCR:n Disruptiolaboratoriossa hiljan valmistunut raportti käsittelee näitä tulevaisuuden työelämän teemoja. Raportti on osa kauppakorkeakoulujen kansainvälistä Management Curriculum in the Digital Era (macude.org) hanketta, joka pyrkii tuottamaan tietoa tulevaisuudessakin merkityksellisen kauppatieteen opetuksen pohjaksi. AACSB:n tuottamassa, PWC:n sponsoroimassa ja Stevens Institute of Technologyn koordinoimassa hankkeessa on mukana yli sata kauppakorkeakoulua ympäri maailman.

MaCuDE jakautuu yhdeksään työpakettiin, joista seitsemän keskittyy eri aineisiin, ja kaksi katsoo laajemmin tulevaisuuteen. CCR:n Disruptiolaboratorio on johtanut Future Work and Learning -työpakettia, jonka vastuulla on luoda yhteinen käsitys siitä, minkälaiseen työmaailmaan tulevat kauppakorkeakoulun opiskelijat valmistuvat.

- Turun kauppakorkeakoulun ennakointiosaamisella on ollut merkittävä rooli koko hankkeen kannalta, kertoo hankkeessa mukana ollut dekaani Markus Granlund. – Tutkimuksen edetessä ilokseni huomasin, että esiin nousi myös sellaisia havaintoja, joita olemme oman opetuksemme kehittämisessä huomioineet jo tovin. Joskin rehellisyyden nimissä on sanottava, että tässä lopullisessa, 28 tutkijan yhteistyössä tuottamassa ja Milla Unkilan kirjoittamassa raportissa on myös varsin yllättäviä huomioita.

Future(s) of Work and Learning -raportti perustuu vuonna 2020 alkaneelle tutkimustyölle, jonka ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin yliopistoväen näkemyksiä tulevaisuuden työstä, ja toisessa vaiheessa kuunneltiin yrityksiä ja muita organisaatioita. Tätä tutkimuksen lopputulemaa käytetään MaCuDE:n nyt alkavassa kolmannen vaiheen työskentelyssä, jonka tavoitteena on yhdistää hankkeen työpakettien tuottama tieto suosituksiksi opetussuunnitelmien kehittämiseen.

Lisätietoja hankkeesta tai raportista antaa MaCuDE:n Future of Work and Learning -työpaketin johtaja Milla Unkila (milla.unkila@utu.fi, +358 40 5134543).

Luotu 28.01.2022 | Muokattu 28.01.2022