Miten kirjasto hankkii asiakkaiden käyttöön laajoja tietoaineistoja?

08.10.2019

Turun yliopiston kirjastoon ostetaan vuosittain satoja yksittäisiä sähköisiä ja painettuja kirjoja. Näiden lisäksi tilauksessa on yhteensä myös n. 800 sähköistä ja painettua lehteä. Suurin osa kirjaston tietoaineistomäärärahasta kuluu kuitenkin erilaisten tutkimuksen ja opiskelun tueksi hankittujen sähköisten lehti- ja kirjapakettien ja dokumenttitietokantojen sekä muiden sähköisten aineistojen hankintaan.
 

Turun yliopiston kirjasto hankintakonsortion jäsenenä

Pienemmät ja edullisemmat sähköiset lehti- ja kirjapaketit ja tietokannat kirjasto hankkii pääosin suoraan välittäjiltä ja kustantajilta. Valtaosa budjetista käytetään kuitenkin aineistoihin, joiden lisenssisopimukset kirjastolle neuvottelee suomalaisten yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yleisten kirjastojen muodostama konsortio FinELib. 

FinELibin tehtävä on turvata ja parantaa elektronisten aineistojen saatavuutta ja keventää kirjastojen työtä. Yksittäisten kirjastojen ei tarvitse itsenäisesti neuvotella kaikkien sähköisten aineistojen toimittajien kanssa sopimus- ja käyttöehdoista. FinELib-toimistossa on laajempaa asiantuntemusta sekä vakiintuneet sopimusperiaatteet joiden pohjalta neuvottelut käydään. 

FinELib tukee avoimen tieteen periaatetta

Viime vuosina tärkeäksi osaksi sopimusneuvotteluja on noussut avoimen tieteen periaate. Myös Turun yliopisto on ottanut avoimen tieteen osaksi strategiaansa. Sopimuksiin pyritään saamaan elementti, jolla edistetään tutkimusartikkeleiden avointa julkaisemista sisällyttämällä avoimen tieteen kirjoittajamaksuja osaksi lisenssisopimuksia. 

FinELib neuvottelee usein suurten kustantajien laajoista ja kalliista aineistoista, jotka on mahdollista saada edullisemmin ja paremmilla ehdoilla käyttöön, kun tilaajat muodostavat konsortion. Tällaisia ovat mm. Elsevierin laaja ScienceDirect Freedom Collection lehtitietokanta ja ProQuestin Ebook Academic Complete e-kirjatietokanta. Toisaalta MOT sanakirjapalvelu, RefWorks viitteidenhallintaohjelma ja Web of Science viitetietokanta ovat esimerkkejä täysin eri tyyppisistä aineistoista, joita kirjastot saavat käyttöön FinELibin ansiosta. Kirjastot saavat vuosittain ehdottaa aineistoja FinELibin neuvoteltaviksi, jonka jälkeen tärkeimmät valitaan äänestämällä ennen kuin FinELib aloittaa neuvottelut. 

Konsortiota palveleva FinELib-toimisto toimii Kansalliskirjastossa. FinELibin verkkosivuilta löytyy tutkijoille hyödyllistä tietoa artikkelien julkaisemisesta avoimena ja kirjoittajamaksujen alennuksista. Sieltä saa myös tietoa sopimusneuvottelujen eri vaiheista, kun sopimus johonkin tärkeään tietokantaan on päättymässä ja pääsy aineistoon uhkaa katketa.

Linkkejä:
FinELibin verkkosivut
UNIFIn julkaisema tuki FinELibin neuvottelutavoitteille
ScienceDirect Freedom Collection
Ebook Academic Complete
MOT sanakirjapalvelu
RefWorks
Web of Science

Lisätietoja kirjaston aineistoista ja hankinnasta: 
Palvelupäällikkö Tiina Eklund
tiina.eklund@utu.fi 
p. +358 50 307 1872

Luotu 08.10.2019 | Muokattu 08.10.2019