Neuvottelukunta sparraa yliopistoa

18.02.2021

Turun yliopiston neuvottelukunta edistää yliopiston tutkimuksen ja koulutuksen sekä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kehittämistä sekä yliopiston vaikuttavuutta.

Rehtori Jukka Kola on asettanut yliopistolle uuden neuvottelukunnan. Neljäntoista hengen neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Sitrasta johtaja Mari Pantsar ja varapuheenjohtajana Keskon aluejohtaja Lauri Inna

Mari Pantsar johtaa Sitrassa Kestävyysratkaisut-teemaa, jonka tavoitteena on viitoittaa Suomen tietä kohti ekologisesti kestävämpää ja kilpailukykyisempää yhteiskuntaa.

– Nopeasti muuttuvassa ja monia haasteita kohtaavassa maailmassa tieteen ja yliopistojen merkitys korostuu entisestään. Suomen tulevaisuuden menestyksen takaamiseksi yliopistojen ja muun yhteiskunnan kannattaa tehdä tiivistä yhteistyötä. Näin pystymme paitsi ennakoimaan ja varautumaan tuleviin haasteisiin, myös tarttumaan niiden tuomiin mahdollisuuksiin. Neuvottelukunta edistää Turun yliopiston korkeatasoisen tutkimuksen ja koulutuksen jalkautumista entistä vahvemmin koko suomalaisen yhteiskunnan hyväksi, Pantsar sanoo. 

Lauri Inna tuo neuvottelukuntaan kokemusta sekä elinkeinoelämästä että kuntahallinnosta. Hän on aiemmin työskennellyt muun muassa Salon kaupunginjohtajana. 

– Turun yliopisto on myönteisellä kehitysuralla monestakin syystä. Olen aiemmin saanut toimia muun muassa Salon seudun ja Turun yliopiston yhteistyöryhmän puheenjohtajana ja nykyisin tukisäätiöiden roolien kautta yliopiston tukena. Perustehtävänsä lisäksi yliopiston rooli niin aluekehityksen kuin laajemmankin elinvoiman lisääjänä on ainutlaatuinen. Toivon, että keskusteluistamme olisi aitoa hyötyä yliopiston vahvalle kehitykselle, Turun yliopiston kasvatti Inna sanoo.

Neuvottelukunta on yliopiston ja sen keskeisten sidosryhmien yhteistyöelin. Sen tehtävänä on osaltaan edistää yliopiston sidosryhmäyhteistyötä ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta. 

– Yliopiston toimintaa sparraamaan on kutsuttu laaja-alaisesti vaikuttajia yhteiskunnan eri alueilta. Jäsenet ovat monipuolisesti verkottuneita ja kokeneita ammattilaisia aloillaan. Neuvottelukunta on tärkeä linkki yliopiston ja yliopistoa ympäröivän yhteiskunnan välillä, Turun yliopiston yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja vaikuttavuudesta vastaava vararehtori Mika Hannula kertoo. 

Neuvottelukunnan toimikausi alkaa 1.3.2021. 

Teksti: Tuomas Koivula
Kuva: Hanna Oksanen

Luotu 18.02.2021 | Muokattu 18.02.2021