Olli-Pekka Lindgren on SUKOLin vuoden kieltenopettaja 2019

27.11.2019

Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry jakaa vuosittain Vuoden kieltenopettaja -tunnustuksen. Tänä vuonna tunnustuksen saa Olli-Pekka Lindgren.

Vuoden kieltenopettaja 2019 Olli-Pekka Lindgren opettaa espanjaa ja ruotsia Turun yliopiston Kieli- ja viestintäopintojen keskuksessa Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön opiskelijoille. Hän on aikaisemmin työskennellyt Turun kauppakorkeakoulun ranskan kielen lehtorina. Hän opettaa myös espanjaa Porin seudun kansalaisopistossa. 

Tunnustuksella SUKOL haluaa tuoda esille korkeakoulujen ja vapaan sivistystyön tekemän kieli- ja kulttuuriopetuksen merkitystä. SUKOL painottaa, että ammatti- ja tiedekorkeakoulujen kieltenopetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle kansainvälistyvässä työelämässä tarvittava kieli- ja viestintätaito, joka perustuu aiemmin hankittuun peruskielitaitoon. 

Olli-Pekka Lindgren korostaa, että vieraan kielen opiskelu monipuolistaa identiteettiä ja opettaa ajattelemaan laajemmin. Jokainen kieli avaa käsityksen kulttuuriin, erilaisuuteen ja suvaitsevuuteen. 

Lindgreniä ehdottivat vuoden kieltenopettajaksi hänen kollegansa seuraavin sanoin: "Olli-Pekka on opettajana innostava, kannustava ja ajankohtaisiin teemoihin paneutuva. Työparina Olli-Pekka on paitsi empaattinen ja hauska myös rakentavaa palautetta antava, kyseenalaistava ja rohkaiseva." 

Vuoden kieltenopettaja -tunnustukseen liittyy 1 000 euron rahapalkinto, jonka lahjoittaa Sanoma Pro. Vuoden kieltenopettaja 2019 -palkinto jaettiin SUKOLin syysliittokokouksessa Helsingissä 23.11.

Luotu 27.11.2019 | Muokattu 27.11.2019