Ota tilastot haltuun Tilastolliset perustaidot -kurssilla!

21.03.2019

Kurssi järjestetään avoimessa yliopistossa 1.4. - 6.6.2019 intensiiviopetuksena.

Tilastolliset perustaidot 6 op -kurssilla opiskellaan tilastomenetelmien ja empiiristen tutkimus- ja analyysimenetelmien perusasioita SPSS-tilasto-ohjelmaa hyödyntäen. Osallistujat saavat ohjelman käyttöönsä opintojen ajaksi.

Kurssi järjestetään avoimena yliopisto-opetuksena 1.4. - 6.6.2019. Siihen sisältyy kolme lähiopetusviikonloppua Turun yliopistossa sekä verkko-opiskelua. Opintojakso kuuluu kasvatustieteiden tutkintoihin sisältyviin menetelmäopintoihin.

Kurssi sopii niin tutkinto-opintoihin tähtääville kuin korkeakoulututkinnon suorittaneille ja kaikille kiinnostuneille - ei pohjakoulutusvaatimuksia!

Lue tarkemmat tiedot kurssin opetusohjelmasta! Ilmoittaudu viimeistään 28.3., opintomaksu 90 euroa. Opiskelijakiintiö 25 osallistujaa.

Luotu 21.03.2019 | Muokattu 21.03.2019