OTT Ulla-Maija Mylly ja OTM Samuli Melart tekijänoikeusneuvoston jäseniksi

08.10.2021

Valtioneuvosto on asettanut tekijänoikeusneuvoston toimikaudeksi 15.10.2021-14.10.2024. OTT Ulla-Maija Mylly tulee toimimaan tekijänoikeusneuvoston puheenjohtajana kyseisenä toimikautena ja OTM Samuli Melart puolueettomana tekijänoikeuteen perehtyneenä jäsenenä.

Tekijänoikeusneuvoston tehtävänä on avustaa opetus- ja kulttuuriministeriötä tekijänoikeutta koskevien asioiden käsittelyssä sekä antaa lausuntoja tekijänoikeuslain soveltamisesta. Tekijänoikeusneuvostossa ovat edustettuina keskeiset tekijänoikeuslaissa säädettyjen oikeuksien haltijat sekä suojakohteiden käyttäjät. Tekijänoikeusneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja vähintään yhden muun jäsenen sekä heidän varajäsentensä tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneita, tekijänoikeuteen perehtyneitä henkilöitä, joiden ei voida katsoa edustavan oikeuksien haltijoiden ja suojakohteiden käyttäjien etuja.

Valtioneuvoston tiedote
 

Luotu 08.10.2021 | Muokattu 08.10.2021