tutkimus.jpg

Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiöltä 450 000 euroa turkulaiselle lääketieteen tutkimukselle

16.01.2019

Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö jakaa vuonna 2019 apurahoina yhteensä 2 417 000 euroa. Yhteensä tukea saa lähes 150 tutkimusta ja sosiaalista hanketta eri puolilta Suomea. Apurahoista 23 kohdistuu Turun seudulle, ja turkulaishankkeiden saama tuki on yhteensä 450 300 euroa.

Suurimman Turun alueelle myönnetyn apurahan (60 000 euroa) saa professori Ville Peltola. Hänen tutkimuksensa tavoitteena on tunnistaa riskitekijöitä, joilla voidaan arvioida luotettavasti kaksivuotiaan lapsen riski sairastua astmaan ennen kouluikää. Oletuksena on, että lapsen astmariski voidaan arvioida geneettisten varianttien, tietynlaisiin viruksiin liittyvän uloshengitysvaikeuden ja mahdollisesti nenän mikrobiomin sekä ympäristöön ja elintapoihin liittyvien riskitekijöiden avulla.

Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiön tarkoituksena on edistää lasten ja vanhusten henkistä ja ruumiillista hyvinvointia. Tämän mukaisesti vuonna 1998 perustettu säätiö jakaa apurahoja lääketieteen ja terveydenhoitoalan tutkijoille sekä sosiaalisille hankkeille.

– Lääketieteen tukeminen oli Päivikille ja Sakarille todennäköisesti tapa parantaa maailmaa, kertoo säätiön asiamies Heikki Tulenheimo.
Tulenheimo on realisti. Maailmaa ei saada valmiiksi säätiön 2,5 miljoonalla eurolla.

– Emme voi poistaa kaikkea hätää maailmasta, mutta voimme sen sijaan luoda edellytyksiä paremmalle huomiselle, Tulenheimo sanoo.

Siksi Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö tukee mieluiten pilottihankkeita, joissa syntyy jotain uutta, joka lähtee leviämään laajemmallekin. Vuosien varrella säätiö on jakanut apurahoja ja tukia yhteensä jo lähes 30 miljoonaa euroa.

Kaikki Turun alueelle myönnetyt apurahat

 • Professori Ville Peltola: Lasten astman riskitekijät: genetiikka, elintavat ja infektiot 60 000 euroa    
 • Dosentti Solja Niemelä: Nuoruusiän päihdekäytön ennuste – elämänkaarinäkökulma raskausajalta aikuisuuteen 45 000 euroa      
 • LT Raakel Luoto: Sairaalahenkilökunta, perheenjäsenet vai joku muu? Vastasyntyneiden sairaalahoidon aikaisten hengitysteiden virusinfektioiden lähde 40 000 euroa
 • LT Minna Lukkarinen: Maternal Stress during Pregnancy and the Risk of Atopic Disorders in the Offspring – FinnBrain Birth Cohort Study 38 000 euroa
 • Dosentti Johanna Lempainen: Role of monocyte function in the pathogenesis of type 1 diabetes 35 000 euroa               
 • Dosentti Karolina Louvanto: Early Childhood HPV-infection Outcomes (ECHO-Study) / Varhaislapsuuden HPV-infektio ja sen merkitys aikuisuudessa 30 000 euroa
 • LT Laura Toivonen: The Nasal Metabolome, Microbiome, and Risk of Respiratory Infections and Asthma in Children: A Multiomic Study 25 000 euroa
 • LL Emilia Thomas: RS-viruksen aiheuttama tautitaakka lapsilla 20 000 euroa
 • Turun Kaupunkilähetys ry: ”Minulla on väliä!” Tukea avioeron tai lähisuhdeväkivaltaa kokeneille yli 60-vuotiaille 20 000 euroa           
 • DI Aapo Knuutila: Uusia ja yksinkertaisia testimenetelmiä hinkuyskän diagnostiikkaan 16 000 euroa                  
 • Dosentti Kaisa Ivaska: Osteokalsiinimittaus tyypin 2 diabeteksen diagnostiikassa 15 000 euroa                      
 • LL Joonas Toivonen: Treatment of Eustachian Tube Disorders in Children – Korvatorven toimintahäiriöiden hoito lapsilla 15 000 euroa
 • LL Paula Mustonen: Hiuskortisoli raskaudenaikaisen stressin biomarkkerina ja sen yhteydet lapsen psykososiaaliseen kehitykseen – FinnBrain-syntymäkohorttitutkimus 12 000 euroa
 • EL Laura Korhonen: Äidin raskaudenaikaisen stressin vaikutus lapsen immuniteettiin 10 000 euroa
 • FM Eleonora Mäkelä: Tautiaktiivisuuden uudet merkkiaineet akuutissa myelooisessa leukemiassa 10 000 euroa 
 • FM Noora Lindgren: Muistisairauden varhainen havaitseminen – kaksostutkimus 10 000 euroa                  
 • FT Anna Pulakka: Muutokset 24 tunnin liikkumiskäyttäytymisessä eläkkeelle siirryttäessä ja muutosten yhteydet terveyteen 10 000 euroa
 • LT Juho Raiko: Effects of ciprofibrate on myocardial insulin sensitivity in pre-diabetes 10 000 euroa
 • FM Jouni Tuisku: Neuroinflammaation PET-kuvantamisessa käytettävien mallinnusmenetelmien kehittäminen ja soveltaminen kliiniseen käyttöön 8 000 euroa               
 • LuK Johanna Teräsjärvi: IL17-polymorfismien vaikutus lasten alttiuteen sairastua toistuviin hengitystieinfektioihin ja astmaan 6 700 euroa
 • KM Katja Tervahartiala: Lasten stressinsäätely kotona ja päivähoidossa – yhteydet lapsen temperamenttiin ja sosiaaliseen kompetenssiin – FinnBrain-syntymäkohorttitutkimus 6 600 euroa         
 • Föreningen Hustomtens r.f. (Kemiönsaari): Finansiering av nattvakter i servicehemmet Solglimten 5 000 euroa                        
 • LK Antti Saarinen: Kirurgisen erikoisalan ja leikkaustekniikoiden vaikutus lasten suprakondylaarimurtumien hoidon laatuun 3 000 euroa
   

TJ

Luotu 16.01.2019 | Muokattu 16.01.2019