Perehdy luonnontieteisiin kemian ja fysiikan kursseilla

11.02.2020

Kemia IV -kurssilla (4 op) voit perehtyä orgaanisen kemian perusteisiin. Kurssi järjestetään luento-opetuksena Turun yliopistossa 3.3. - 16.4.2020. Opetus videoidaan ja tehtävät voi suorittaa sähköisesti, joten kurssi on mahdollista suorittaa myös etäopiskeluna tenttiä lukuun ottamatta.

Fysiikan peruskurssi 4 (4 op) järjestetään lähiopetuksena Turun yliopistossa 5.3. - 24.4.

Edellä mainitut kurssit sopivat kaikille pohjakoulutuksesta riippumatta. Ne soveltuvat hyvin esimerkiksi lukion kursseilla käsiteltyjen asioiden kertaukseksi.

Kemiallinen biologia 5 op -kurssi kuuluu kemian tutkinto-opinnoissa valinnaisiin aineopintoihin. Näiden kurssien aiheet liittyvät modernin kemian tutkimusaiheisiin ja menetelmiin ja ne sopivat esimerkiksi aineenopettajille tietojen päivittämiseen. Opetukseen osallistuminen edellyttää perusopintotason tietoja kemiasta ja läsnäoloa luennoilla. Kemiallinen biologia -kurssi järjestetään Turun yliopistossa 4.3. - 22.4.

Lue tarkemmat tiedot kurssien opetusohjelmista. Ilmoittautuminen opintoihin on käynnissä.

Tutustu myös maantieteen ja ympäristötieteen verkko-opintojen tarjontaan!

Luotu 11.02.2020 | Muokattu 11.02.2020