Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton -keskukselle 120 000 euron apuraha Helsingin Sanomain Säätiöltä

28.09.2018

Rahoitetussa tutkimushankkeessa tarkastellaan suomalaisen ja yhdysvaltalaisen median tapoja uutisoida kouluampumisista.

​Helsingin Sanomain Säätiö on myöntänyt hallituksen kokouksessaan 26.9.2018 yhteensä 120 000 euron apurahan Turun yliopiston Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton -keskuksen johtajan Benita Heiskasen luotsaamalle tutkimukselle.

Tragediauutisoinnin haasteet – median mahdollisuudet käsitellä kouluampumisia -tutkimushanke tarkastelee yhdysvaltalaisen ja suomalaisen median tapoja uutisoida Yhdysvalloissa vuonna 2018 tapahtuneita kouluampumisia. Hankkeen on määrä tuottaa uusi vertaileva tietokanta yhdysvaltalaisen ja suomalaisen median kouluampumisia käsittelevästä uutisoinnista ja avata keskustelua tragediauutisoinnin haasteista. 

– Varsinkin nuorten suhtautuminen kouluampumisiin on selvästi muuttunut. Tämä näkyi erityisen hyvin Floridan Parklandissa tapahtuneen kouluampumisen jälkimainingeissa ja aktivismin aallossa, joka siitä seurasi. Nuoret eivät enää suostu alistumaan väsyneisiin medianarratiiveihin, vaan löytävät uusia keinoja reagoida ampumisiin, Heiskanen kertoo.

Hanke valottaakin perinteisen median ja sosiaalisessa mediassa toimivien #-aktivismiliikkeiden suhteita ja tarjoaa vaihtoehtoisia toimintamalleja toimittajien työn tueksi.

Heiskanen johtaa tällä hetkellä Teksasin käsiaselakiin liittyvää nelivuotista akatemiahanketta.

– Aiemmassa hankkeessa näkökulma on pitkälti aselain vaikutuksista yliopistoyhteisöön, joten nyt uudessa tutkimuksessa voidaan keskittyä enemmän kouluampumisten uutisointiin ja nuorten aktivismiin. Suunnitteilla on, että hankkeilta tulee vielä yhteisjulkaisua, Heiskanen sanoo.

Lisätietoa:

 
 
Heikki Kettunen 
Luotu 28.09.2018 | Muokattu 01.10.2018