Presidentti Halonen: Maapallon liikakäyttö tulee pysäyttää

31.10.2012

Presidentti Tarja Halonen esitteli 20.9. YK:n kestävän kehityksen korkean tason paneelin loppuraporttia.

 

​Luennollaan presidentti Halonen esitteli työryhmän toimintaa ja kertoi loppuraportin tuloksista. Hän myös kertoi raportin saamasta vastaanotosta kesäkuussa 2012 pidetyssä Rio+20 -konferenssissa.

Presidentti Halonen johti yhdessä Etelä-Afrikan presidentti Jacob Zuman kanssa YK:n pääsihteeri Ban Ki-moonin nimittämää paneelia.

Paneelin loppuraportti "Resilient People, Resilient Planet: A future worth choosing" luovutettiin tammikuussa 2012.

Raportissa todetaan, että maailmantalouden kehitys ei voi jatkua nykyisellä tavalla. Myös luonnon ylikäyttö tulee pysäyttää.

- Jos jatkamme tällä tavalla, tarvitsemme kolme maapalloa lisää, Halonen totesi.

Sääntelyllä kohti kestävämpää tulevaisuutta

Ekologisen kestävyyden lisäksi raportin mukaan tulee huomioida sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys. Raportissa todetaan uudistusten olevan välttämättömiä ja oikeudenmukaisuus tulee ottaa myös huomioon.

- Kestävässä kehityksessä niin valtiolla, yrityksillä kuin kansalaisjärjestöillä on merkittävä rooli. Kestävä kehitys on dynaaminen prosessi ja tämän keskinäisyhteyden tunnustaminen on tärkeää, Halonen totesi.

Raportin visiona on köyhyyden poistaminen, eriarvoisuuden vähentäminen, talouskasvun hyödyntäminen ja tehdä tuotanto ja kulutus kestävämmäksi. Tavoitteet on mahdollista saavuttaa erilaisilla sääntelyillä, jotka oikeudelliset prosessit mahdollistavat.

Myös sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yksittäisen ihmisen osuuden merkitystä painotettiin.

- Päätöksenteossa tulisi ottaa huomioon sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Esimerkiksi työ on hyvin läheinen asia ihmisille. Erityisen tärkeää olisikin luoda työpaikkoja nuorille ja naisille. Myös kestävillä kulutusvalinnoilla voi vaikuttaa, Halonen sanoi.

Luento oli osa Caloniassa järjestettyä Matkalla kestävään kehitykseen -seminaaria. Seminaarin järjesti Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta yhteistyössä "Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta Turun yliopistossa" -hankkeen ja How to Rule the Economy - sekä INTERSECT-tutkimushankkeiden kanssa. Tarja Halonen on oikeustieteellisen tiedekunnan kunniatohtori.

Teksti: Susanna Eronen

Kuvat: Anthony Zukoff, Susanna Eronen

Luotu 31.10.2012 | Muokattu 16.10.2020