Professori Hannu Salonen valtioneuvoston asettaman yritystukien tutkimusjaoston jäseneksi

21.05.2019

Valtioneuvosto asetti 28.3.2019 yritystukien tutkimusjaoston toimikaudeksi 1.4.2019 – 31.3.2023. Riippumaton tutkimusjaosto toimii työ- ja elinkeinoministeriön yritystukineuvottelukunnan yhteydessä.

Valtioneuvosto on nimittänyt professori Hannu Salosen Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta yritystukien tutkimusjaoston jäseneksi ajalle 1.4.201931.3.2023. 

Muut jäsenet ovat VTT Seija Ilmakunnas (Helsingin yliopisto), joka on tutkimusjaoston puheenjohtaja, professori Minna Martikainen (Svenska handelshögskolan), professori Mikko Puhakka (Oulun yliopisto), ja professori Rune Stenbacka (Svenska handelshögskolan). Työ- ja elinkeinoministeriön esitys jaoston jäseniksi oli Suomen yliopistojen rehtoriverkosto Unifi ry:n ehdotusten mukainen.

Tutkimusjaosto tuottaa informaatiota yritystukijärjestelmän kehittymisestä sekä edistää vaikuttavuuden arvioinnin laatua ja tutkimuksen hyödyntämistä politiikan teossa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Luotu 21.05.2019 | Muokattu 21.05.2019