Professoriluennot jatkavat yliopistoperinnettä

31.10.2012

Syksyn ensimmäiset professoriluennot pitivät 12.9. tilastotieteen professori Jaakko Nevalainen, tilastotieteen professori Mervi Eerola sekä rikosoikeuden professori Jussi Tapani.

​Tilastotieteen oltava jatkuvasti uudistuva tieteenala

Jaakko Nevalainen tarkasteli luennollaan biostatistiikkaa tilastotieteen työvälineenä ja tutkimusaiheena. Biostatistiikalla tarkoitetaan tilastotieteen soveltamista bio- ja lääketieteissä.

Nevalaisen mukaan laajasti ymmärretty lääketieteen tutkimus tarjoaa mielenkiintoisen mutta vaativan työskentelyalan tilastotieteen asiantuntijoille. Alueella menestymisen hän korostaa vaativan valmiutta soveltaa tilastollisia malleja innovatiivisesti ja uusin tavoin.

- Monilla tieteenaloilla sovellettava tilastotieteen tutkimus on ylipäätään jatkuvassa murroksessa, ja tutkijoiden rooli vaihtelee sovelluslähtöisistä tutkijoista hyvinkin teoreettisiin tutkijoihin. Tilastotieteen koulutuksen jatkuva uudistaminen ja kehittäminen on tämän vuoksi koko kvantitatiivista tutkimusta tekevän yhteisön kannalta ensiarvoisen tärkeää.

Mervi Eerola eritteli luennollaan tilastotieteen monialaista roolia sosiaalisen todellisuuden ja ihmismielen tutkimuksessa. Eerola korosti tilastollisen päättelyn roolia niin vaalien tulosten, ennustamisessa, ihmisten käyttäytymisen ja asenteiden luotaamisessa, kuin ihmismielen toiminnan tutkimuksessa.

- Ihmisten käyttäytymistä kuvaavat tutkimukset tulevat jatkossa sisältämään yhä enemmän myös biologista tietoa. Näin voidaan arvioida esimerkiksi perimän merkitystä ihmisen käyttäytymisen ja sosiaalisen taustan kanssa. Pelkkä tiedonkeruu ei kuitenkaan johda ymmärrykseen, jollei ilmiöiden monimutkaisia riippuvuussuhteita pystytä luotettavasti arvioimaan. Tässä tilastollisilla menetelmillä on tärkeä tehtävä.

Eerola korostaa, että uudet kysymykset haastavat tieteenalan jatkuvaan kehitykseen ja uusiutumiseen monipuolisten kysymysten ratkaisemiseksi.

Tahallisuuden tulkinnanvaraisuus rikosoikeudellinen ongelma

Jussi Tapani pohti luennollaan mitä seksuaalipalveluiden ostamisen rangaistavuus kertoo meille rikosoikeudesta.  Tapani korostaa, että rikoksiin syyllistyneitä jää rankaisematta, sillä täyskiellon puuttuessa teon tahallisuus on tulkinnanvaraista ja vaikea todentaa.

Täyskiellosta on keskusteltu tuloksetta jo pitkään. Ratkaisuksi Tapani ehdottaa rikossäännökseen sisältyvää tietoisuusvaatimusta muutettavaksi siten, että rangaistusvastuu edellyttäisi jo tahallisuutta tai tuottamusta eli huolimattomuutta.

- Kyse olisi siitä, että maksullinen sukupuoliyhteys tai siihen rinnastettavana seksuaalinen teko olisi rangaistavaa myös silloin, kun seksuaalipalveluiden ostaja olisi voinut - ja hänen olisi pitänyt - tietää myyjän olevan rikossäännöksessä tarkoitetulla tavalla parituksen tai ihmiskaupan kohteena. Tämä muutos saattaisi poistaa osan todisteluvaikeuksista.

Professoriluennot jatkavat akateemista virkaanastujaisperinnettä. Tilaisuus järjestettiin keskiviikkona 12.9. Turun akatemiatalolla.

Kuva: Tytti Sokura
Teksti: LR

Luotu 31.10.2012 | Muokattu 26.11.2012