Projektiasiantuntija tai tutkijatohtori kauppakorkeakoulun Porin yksikköön

27.11.2023

Projektiasiantuntijan tai tutkijatohtorin määräaikainen tehtävä ajalle 1.1.2024-30.6.2026. Työsuhde alkaa 1.1.2024 tai sopimuksen mukaan.

Haettavana oleva projektiasiantuntijan/tutkijatohtorin tehtävä liittyy Satakunnan muuttuvat suomaat: turvetuotannosta uusiin elinkeinoihin ja merkityksiin SATUMAA –hankkeeseen.

Turun kauppakorkeakoulu tunnetaan vaikuttavasta tutkimuksesta, innostavista oppimiskokemuksista, tulevaisuusorientoituneesta ajattelusta sekä monipuolisesta yhteistyöstä sidosryhmien kanssa, ja yhtenä tunnustuksena laadukkaasta toiminnastaan kauppakorkeakoululle on myönnetty kansainvälinen AACSB-akkreditointi.

Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö on osa monitieteistä Turun yliopistoa. Yksikön keskeiset vahvuusalueet ovat liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys. Tutkimuksen ja opetuksen teemoja ovat asiantuntijaorganisaatiot ja -palvelut.

TEHTÄVÄNKUVAUS

Projektiasiantuntija/tutkijatohtori toimii hankkeessa projektipäällikkönä vastaten hankehallinnon hoitamisesta.

SATUMAA-hankkeella tuetaan maanomistajia sekä muita turpeen energiantuotannosta riippuvaisia tahoja löytämään uusia liiketoiminta- ja elinkeinomahdollisuuksia sekä tuetaan aluetaloutta. Tavoitteena on ymmärtää soiden aiempi, nykyinen ja mahdollinen tuleva merkitys osana taloutta, luonnon ekosysteemejä ja kulttuuria. Tavoitteena on suunnitella monitieteiseen ymmärrykseen perustuva päätöksentekotyökalu yhdessä sidosryhmien kanssa. Työkalua voidaan käyttää Satakunnassa ja laajemmin hyväksi mietittäessä entisten turvesoiden uutta käyttöä.

Tehtävässä korostuu verkostomainen toimintatapa erilaisten yhteistyötahojen kanssa, mikä edellyttää osaamista ja kiinnostusta toimia yrityskentän ja akateemisen yhteisön rajapinnassa. Projektiasiantuntijalla/tutkijatohtorilla on mahdollisuus työskennellä myös muissa yksikön kehityshankkeissa.

Haku alkaa 24. marraskuuta 2023 ja päättyy 8. joulukuuta 2023, klo 16.00 (Europe/Helsinki)
 

Etsimämme henkilö

EDELLYTÄMME SINULTA

Projektiasiantuntijan tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Tutkijatohtorin tehtävään otettavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa.

Tehtävään valittavalta edellytetään kokemusta projektipäällikön tehtävistä, oma-aloitteisuutta, organisointikykyä sekä hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää pääosin työskentelyä Satakunnassa, kiinnostusta kestävän siirtymän tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Tehtävät käsittävät myös verkostoissa tapahtuvan innovoinnin ja uusien liiketoimintamallien kehittämisen.

Tehtävissä edellytetään erinomaista suomen ja englannin kielen taitoa.

Tarjoamme

Tarjoamme sinulle vastuullisia ja mielenkiintoisia työtehtäviä sekä mahdollisuuden kehittää ammattiosaamista monipuolisessa toimintaympäristössä. Saat tueksi ammattitaitoisen tiimin. Huolehdimme työhyvinvoinnistasi ja arkesi toimivuudesta mm. joustavien työaikojen avulla.

Arvostamme yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta työyhteisössämme. Kannustammekin päteviä hakijoita taustasta riippumatta hakemaan avoimia tehtäviämme.

Lue lisää meistä Tervetuloa meille töihin -sivulta, jossa lisää siitä, mitä yliopisto tarjoaa työntekijälleen.

Euroopan komissio on myöntänyt Turun yliopistolle oikeuden käyttää erinomaisen työnantajan HR Excellence in Research logoa merkkinä yliopiston sitoutumisesta tutkijoiden aseman ja työolosuhteiden jatkuvaan kehittämiseen Tutkijoiden eurooppalaisen peruskirjan tavoitteiden mukaisesti.

Palkkaus ja koeaika

Tehtävästä maksettava palkka määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaisesti. Palkkaus projektiasiantuntijan tehtävässä on 3000-3500 euroa kuukaudessa ja tutkijatohtorin tehtävässä 3600-4200 euroa kuukaudessa riippuen työkokemuksesta ja pätevyydestä.

Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakuohjeet

Jätäthän hakemuksesi sähköisen rekrytointijärjestelmämme kautta 8.12.2023 klo 16.00 mennessä.

Hakijoiden on liitettävä hakemukseensa:

  • CV
  • haku-/motivaatiokirje
  • tutkintotodistukset
  • muut mahdolliset tehtävän täyttämiseen vaikuttavat asiakirjat ("muu liite")

Lisätietoja tehtävästä antaa tutkimuspäällikkö Päivikki Kuoppakangas, puh 050 327 1283 tai paivikki.kuoppakangas@utu.fi. Hakuprosessia koskeviin tiedusteluin vastaa henkilöstöasiantuntija Soile Vasara, puh. 050 353 78 75 tai soile.vasara@utu.fi

Hakulinkki löytyy täältä: Projektiasiantuntija tai tutkijatohtori kauppakorkeakoulun Porin yksikköön | Turun yliopiston kauppakorkeakoulu | TalentAdore - Edistyksellinen Hakijakokemus 

Luotu 27.11.2023 | Muokattu 27.11.2023