Rasvainen ravinto raskauden aikana kohottaa lapsen rintasyöpäriskiä

31.10.2012

Suomalaiset ja amerikkalaiset syöpätutkijat saivat viitteitä siitä, että syöpäriskiä lisäävät muutokset voivat saada alkunsa jo kohdussa. Nämä niin sanotut epigeneettiset muutokset voivat myös periytyä edelleen. Tutkimus julkaistiin arvostetussa Nature Communications -tiedelehdessä.

​Georgetownin yliopistossa Washingtonissa työskentelevät syöpätutkijat ovat tehneet merkittävän havainnon alttiudesta sairastua rintasyöpään. Kohonnut sairastumisriski saattaa seurata ihmistä ja periytyä edelleen riippumatta perimän virheistä.

Tutkijat keskittyivät selvittämään epigeneettisen säätelyn ja rintasyövän yhteyttä ja mahdollista periytymistä. Uudet tulokset paljastavat, että syöpäriskiä lisäävät muutokset saattavat saada alkunsa jo kohdussa. Mikäli raskauden aikana äidin estrogeenitaso on kohonnut liiallisesti, on tyttärellä ja vielä hänenkin tyttärentyttärellään mahdollisesti suurempi riksi sairastua rintasyöpään.

Yli puolella niistä rintasyöpää sairastavista naisista joiden suvuissa rintasyöpää on esiintynyt ei ole löydetty mitään syöpään altistavaa geenivirhettä. Lisäksi suurimmalla osalla naisista, joilla diagnosoidaan rintasyöpä, ei ylipäätään ole mitään tunnettuja riskitekijöitä, ikääntymistä lukuun ottamatta,  mikä osaltaan vaikeuttaa tällä hetkellä rintasyövän ennaltaehkäisyä ja hoitoa.

Rasvainen ravinto nostaa estrogeenitasoja

Tutkimusryhmä selvitti rotilla tehdyissä kokeissa emolta kolmeen seuraavaan sukupolveen siirtynyttä rintasyöpäriskiä. Tutkijat seurasivat erikseen kahdenlaatuista altistusta ja niiden vaikutusta syöpäriskiin: kohonnutta naissukupuolihormonia eli estrogeenia sekä ravintoa, jossa oli paljon tyydyttämättömiä rasvahappoja.

Estrogeeni valittiin tutkimuskohteeksi, koska aiemmissa tutkimuksissa on havaittu raskaana olevien naisten estrogeenipitoisuuksien vaihtelevan jopa 19-kertaisesti normaaleissa, onnistuneissa raskauksissa. Rasvapitoisen ravinnon on puolestaan havaittu nostavan raskauden aikaista estrogeenipitoisuutta. Vain ensimmäisen sukupolven rottia altistettiin estrogeenille sekä rasvapitoiselle ravinnolle. Näiden jälkeläiset söivät normaalia koe-eläinten ravintoa koko tutkimuksen ajan.

Tutkimuksessa havaittiin, että niillä naaraspoikasilla, jotka altistuivat emonsa kohdussa joko rasvapitoiselle ravinnolle tai ylimääräisille estrogeeneille, rintasyövän esiintyvyys ja kasvu oli kontrolliryhmää korkeampi. Lisäksi tämän riskiryhmän omilla naaraspoikasilla oli kohonnut rintasyöpäriski.

Kohonneen estrogeenipitoisuuden vaikutus ylettyi kolmanteen sukupolveen, tyttären-tyttärentyttäriin, ja se periytyi vain äidin kautta. Rasvapitoisen ravinnon vaikutus puolestaan periytyi sekä äidin että isän kautta.

Merkittäviä edistysaskeleita lähitulevaisuuden lääkehoidossa?

Tutkimus antaa toivoa, että varsinkin rintasyövän hoidossa ja ehkä ennaltaehkäisyssä voidaan lähitulevaisuudessa ottaa merkittäviä edistysaskeleita, koska niin sanottuja epigeneettisiä lääkkeitä jo kehitetään ja testataan. Lääkkeistä on saatu rohkaisevia tuloksia useiden eri syöpätautien hoidossa.

Tutkimusryhmän seuraava haaste on löytää kohonneen rintasyöpäalttiuden paljastava epigeneettinen "sormenjalki", jonka avulla riskiryhmään kuuluvat naiset voidaan löytää ennen rintasyöpään sairastumista. Epigeneettiset lääkkeet saattavat jopa estää rintasyövän naisilla, jotka altistuivat korkeille estrogeenipitoisuuksille sikiönkehityksen aikana.

Tutkimus tehtiin pääosin Georgetown Universityssa Washingtonissa, jossa mittavia kokeita veti Sonia de Assis. Tutkimusryhmän johtajana toimii amerikansuomalainen Leena Hilakivi-Clarke. Tutkimuksessa oli keskeisesti mukana myös Turun yliopiston syöpäbiologian dosentti Anni Wärri, joka toimii vierailevana professorina Georgetownissa.

>> Artikkeli Nature Communicationsissa

Luotu 31.10.2012 | Muokattu 26.11.2012