Rasvaprosentti vaikuttaa miesten puoleensavetävyyteen maskuliinisuutta enemmän

10.12.2012

Akatemiatutkija Markus Rantalan johtama kansainvälinen tutkimusryhmä on havainnut yhteyden miehen rasvaprosentin, hyvän immuniteettikyvyn sekä puoleensavetävyyden välillä.

​Tuoreen tutkimuksen mukaan miehet, joilla on hyvä immuunipuolustuskyky, ovat vastakkaisen sukupuolen silmissä puoleensavetävimpiä. Miesten hyvä immuniteettikyky oli yhteydessä korkeisiin testosteroniarvoihin ja alhaiseen rasvaprosenttiin.

Tutkimus tuo uutta valoa aikaisempiin käsityksiin, joiden mukaan naiset pitäisivät maskuliinisia miehiä puoleensavetävimpinä, koska maskuliinisuus olisi osoitus miehen hyvistä geeneistä, joita suosimalla naiset parantaisivat jälkeläistensä laatua. Oletukseen on liittynyt immuniteettihaittahypoteesi, jonka mukaan maskuliinisten piirteiden tuottamiseen tarvittava testosteroni heikentäisi immuunipuolustuskykyä.

Viimeaikaisissa tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, ettei liiallinen kasvojen maskuliinisuus lisää miehen puoleensavetävyyttä naisten silmissä, ja esimerkiksi vartalon karvaisuuden tai liiallisen lihaksikkuuden on havaittu laskevan miehen puoleensavetävyyttä.

Maskuliinisuuden ei myöskään ole havaittu olevan selkeästi yhteydessä terveyteen, eikä testosteroni näyttäisi heikentävän miesten immuunipuolustusta, kuten aiemmin on luultu. Tutkimuksesta saadun tiedon perusteella immuunipuolustusta heikentävät stressihormonit, jotka ovat yhteydessä alhaisiin testosteronitasoihin.

Puoleensavetävyys on merkki hyvästä immuniteettikyvystä

Markus Rantalan tutkimusryhmän toteuttamassa kokeessa rokotettiin 74 latvialaista nuorta miestä hepatiitti B -rokotteella, mitattiin heidän kykyään tuottaa vasta-aineita sekä kuvattiin miesten kasvot ja vartalo. Miehiltä myös mitattiin kehon rasvaprosentti, testosteronitasot sekä kasvojen ja vartalon maskuliinisuus.

Naiset arvioivat erikseen miesten kasvojen ja vartalon puoleensavetävyyden.

- Tutkimuksessamme havaittiin, että naisten puoleensavetävimmiksi arvioimilla miehillä oli parempi immuniteettikyky kuin vähemmän puoleensavetävillä, Rantala kertoo löydöksistä.

Rantalan mukaan tutkimuksessa havaittiin yllättävästi, että miehen rasvaprosentti oli voimakkaammin yhteydessä miehen immuunipuolustuskyvyn voimakkuuteen ja puoleensavetävyyteen kuin miehen kasvon- tai vartalonpiirteiden maskuliinisuus.

Ylipaino on yhteydessä alhaiseen testosteronin määrään ja heikkoon immuniteettikykyyn

Rasvaprosentin ja immuniteettikyvyn yhteys selittyy miehen testosteronitasojen vaihtelulla.

Lihavilla miehillä oli selkeästi alhaisemmat testosteronitasot ja heikompi immuunipuolustuskyky kuin normaalipainoisilla. Tutkimustulos onkin Rantalan mukaan yhteneväinen lääketieteellisten havaintojen kanssa, joissa on todettu ylipainoisten miesten sairastavan sydän- ja verisuonitautien sekä syöpien lisäksi myös enemmän tartuntatauteja.

Todennäköisin selitys sille, miksi rasvaprosentti on maskuliinisuutta voimakkaammin yhteydessä miehen kasvojen ja vartalon puoleensavetävyyteen sekä immuunipuolustuksen voimakkuuteen on, että luuston rakenteen aiheuttama kasvon- ja vartalonpiirteiden maskuliinisuus määräytyy pääosin murrosiän sukupuolihormonitasoista.

Sen sijaan rasvakudoksen määrä heijastaa paremmin nykyistä ja pitkäaikaista terveydentilaa sekä sukupuolihormonitasoja, kun niitä tarkastellaan pidemmällä aikavälillä.

- Tutkimuksemme viittaa siihen, että jos mies haluaa lisätä terveyttään ja puoleensavetävyyttään naisten silmissä, kannattaa pyrkiä pitämään rasvaprosentti alhaisena ja nostamaan testosteronitasoja sekä immuniteettikykyä hyvillä elämäntavoilla ja oikealla ravinnolla, Rantala muistuttaa.

Tutkimusartikkeli on juuri julkaistu biologian alan arvostetussa kansainvälisessä Proceedings of the Royal Society -julkaisussa.

LR

Kuva: mharrsch

Luotu 10.12.2012 | Muokattu 12.12.2012