Rauman normaalikoulu toiminut merkittävänä opetuksen ja koulutuksen kehittäjänä jo 120 vuotta

03.12.2018

Seminaarin mallikoulu, sittemmin Rauman normaalikoulu, aloitti toimintansa kansakoulunopettajia valmistavan seminaarin yhteydessä 120 vuotta sitten syyskuussa 1898.Pitkän yhtäjaksoisen opetus- ja kehittämistyön kunniaksi vietetty juhlavuosi huipentui keskiviikkona 28.11. Rauman normaalikoulun 120-vuotisjuhlaan ja juhlakirjan julkistamiseen. 

Tänä päivänä Rauman normaalikoulu on yksi suomen kymmenestä harjoittelukoulusta ja se toimii osana Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaa. Koulussa on noin 360 oppilasta, 18 perusopetusryhmää ja 30 opettajaa.  

Koulun opetustoiminta alkoi yhden opettajan ja 40 oppilaan voimin 120 vuotta sitten, kun Rauman seminaarin yhteyteen perustettiin mallikoulu syksyllä 1898. Lukuvuonna 1904–1905 koulun oppilasmäärä oli kasvanut jo 187:ään. 

– 1910 saatiin oma koulukirjasto ja 1913 sähkövalo Myllymäelle. Tätä ennen öljylamput kuluttivat ilmaa ja luokissa oli hapen puutetta. 1917 kouluun saatiin ensimmäinen naisopettaja Ellen Aavikko ja 1919 ensimmäiset tyttöoppilaat. 1920- ja 30-luvulla käytiin suuruksella kotona, mutta 1948 voitiin aloittaa ruokailu omassa koulussa, kun ruoka tuotiin kaupungilta Karin kansakoulusta, kertasi koulun nykyinen rehtori Tapio Heino koulun ensimmäisten vuosikymmenten kehitysvaiheita 120-vuotisjuhlan tervehdyksessään

Vuodesta 1974 Turun ja Rauman harjoittelukoulut muodostivat uudet itsenäiset toimintayksikkönsä osana Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaa. Tuolloin harjoittelukoulun uudeksi nimeksi tuli Rauman normaalikoulu.

– Normaalikouluilla on tärkeä asema yliopistojen kehittämiskouluina. Yliopistoyhteys tarjoaa yliopiston ja koulun tutkimusintresseille erinomaisen tutkimusalustan sekä mahdollisuuden koulutoimintaan, pedagogiikkaan, kasvuun ja kehittymiseen liittyviä yhteisiä tutkimus-, kokeilu- ja kehittämishankkeita, Heino korostaa.
 

rauman normaalikoulu 120-vuotta

Lopuksi Heino iloitsee vielä päättyvän juhlavuoden vaikutusta koko kouluyhteisölle.  

– Kuluneen vuoden aikana yhteistyö kotien kanssa on lisääntynyt ja koulun me-henki on kasvanut, kun olemme oppineet paremmin tuntemaan koulumme historiaa, oppilaat ovat saaneet vastatakseen erilaisia rooleja juhlavuoden tapahtumissa ja kun oppilaat ja henkilökunta ovat yhdessä työskennelleet yhteisten tapahtumien eteen. Lisäksi Rauman norssin rooli yliopiston kouluna sekä sen painotukset tutkimuksessa, kokeilussa ja kehittämisessä ovat tulleet aiempaa tutummaksi Raumalla ja lähiseudulla, Heino summaa.

oppilaiden esitys rauman normaalikoulun 120-vuotisjuhlassa

120-vuotisjuhlan vieraaksi saapunut Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen piti merkittävänä 120-vuotiaan normaalikoulun ja sen tarjoaman opetuksen ja kehittämistyön vaikutuksen ulottumista usealle eri vuosisadalle, viitaten sanontaan, jonka mukaan opettajan työn vaikutus kestää sata vuotta. Hän korosti myös luottamuksen säilymisen merkitystä koululaitosta koskevassa keskustelussa, jotta voimme varmistaa tulevaisuudessakin laadukkaan peruskoulun kaikille oppilaille.

Oppilaat tulevaisuuden koulua visioimassa

Juhlan yhteydessä julkaistiin Rauman normaalikoulun 120-vuotista taivalta juhlistava artikkeliteos Oiva opinahjo - toimintaa Rauman normaalikoulussa vuosina 1997–2018.

Teoksessa kuvataan koulun arkea koulun henkilökunnan, opettajankoulutuslaitoksen tutkijoiden ja lehtoreiden, opiskelijoiden, koulun oppilaiden sekä yhteistyökumppaneiden kertomana viimeisen parinkymmenen vuoden ajalta. 

– Teoksessa luodaan katsauksia muun muassa yhtenäisen perusopetuksen hankkeisiin, kodin ja koulun yhteistyöhön, koulutusvientiin, erityisopetukseen ja lukuisiin muihin koulutyötä koskettaviin teemoihin. Oppilaille annettiin mahdollisuus visioida tulevaisuuden koulua, koska siinä lajissa he ovat mestareita, Heino toteaa.
 

Luotu 03.12.2018 | Muokattu 05.12.2018