Ravitsemusneuvonnasta merkittävää hyötyä nuorten sokeriaineenvaihduntaan

29.05.2013

Imeväisiässä aloitettu ja aikuisikään jatkettu ravitsemusneuvonta parantaa terveillä nuorilla sokeriaineenvaihduntaa. Tulos havaittiin Turun yliopiston Sydäntutkimuskeskuksen tutkimuksessa.

Elimistön kyky käyttää insuliinia eli insuliiniherkkyys liittyy valtimokovettumatautiin, joka alkaa kehittyä jo lapsuudessa. Insuliinin heikentynyt vaikutus elimistössä on yhteydessä metaboliseen oireyhtymään, tilaan, jossa samalla henkilöllä on useita valtimokovettumataudin ja esimerkiksi tyypin 2 diabeteksen riskitekijöitä.
 
Rasvanlaadultaan terveellisen ja kuitupitoisen ruokavalion oletetaan vaikuttavan myönteisesti insuliiniherkkyyteen. 
 
Sydäntutkimuskeskuksen tutkimuksessa selvitettiin ravitsemusneuvonnan vaikutuksia insuliiniherkkyyteen noin 500 15 - 20 -vuotiaalla nuorella. Lisäksi tutkittiin ravinnon rasvanlaatua ja kuitupitoisuutta sekä niiden yhteyksiä insuliiniherkkyyteen.
 
Tutkimusperheet oli satunnaistettu lapsen imeväisiässä neuvontaryhmään ja verrokkiryhmään. Neuvontaryhmä oli saanut lapsuuden ja nuoruuden ajan ravitsemus- ja muuta elämäntapaneuvontaa, jonka keskeisin tavoite oli korvata ravinnon tyydyttyneitä rasvoja tyydyttymättömillä rasvoilla.

Nuorten ravitsemustottumuksiin ja sydänterveyden riskitekijöihin voidaan vaikuttaa

Tutkimusryhmä osoitti, että insuliiniherkkyyden lisäksi myös ravinnon rasvanlaatu ja kuitupitoisuus olivat neuvontaryhmällä parempia kuin verrokkiryhmällä.

Neuvonnan vaikutus insuliiniherkkyyteen ei kuitenkaan kokonaan selittynyt erolla ravinnon rasvan laadussa tai kuitupitoisuudessa. Kuidun määrän kasvu ruokavaliossa oli yhteydessä parempaan insuliiniherkkyyteen tytöillä, mutta ei pojilla.

– Ravitsemusneuvonta näyttää olevan tuloksellista vielä nuoruusiällä, jolloin se on erityisen haasteellista nuorten itsenäistyessä ja saadessa enenevästi vaikutteita kavereiltaan, terveystieteiden tohtori Olli Oranta toteaa.

Tutkimus on osa maailman johtavaa lasten ja nuorten sydän- ja verisuonitautisairastuvuuden ehkäisyprojektia, STRIP-tutkimusta.   

Tutkimus on hyväksytty julkaistavaksi arvostetussa lääketieteen alan Diabetes Care -julkaisusarjassa.

Julkaisutiedot:
Olli Oranta, Katja Pahkala, Soile Ruottinen, Harri Niinikoski, Hanna Lagström, Jorma S.A. Viikari, Antti Jula, Britt-Marie Loo, Olli Simell, Tapani Rönnemaa, Olli T. Raitakari. Infancy-onset dietary counseling of low-saturated-fat diet improves insulin sensitivity in healthy adolescents aged 15 to 20 years. The Special Turku Coronary Risk Factor Intervention Project (STRIP). Diabetes Care, in press.

>> STRIP-tutkimus

TK
Luotu 29.05.2013 | Muokattu 29.05.2013