Rehtori Jukka Kola avajaispuheessaan: Luottamus tieteeseen ei saa horjua

08.09.2021

Lukuvuoden 2021–2022 avajaisjuhla toteutettiin poikkeuksellisesti etukäteen tallennettuna videolähetyksenä. Juhlalähetyksessä kuultiin rehtori Jukka Kolan avajaispuhe sekä julkistettiin yliopiston muistomitalien ja yliopistoseuran väitöskirjapalkintojen saajat.

Rehtori Jukka Kola piti avajaispuheensa etukäteen kuvatussa juhlalähetyksessä, joka julkaistiin 8.9.

Kuvaaja/Tekijä

Antero Lynne / Focus Video

Rehtori Jukka Kola tarkasteli avajaispuheessaan yliopistojen roolia hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja lisäämisessä.

– Tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa tarvitaan enemmän kuin koskaan, minkä pandemiakin osoitti. Yliopistojen rooli tiedon ja osaamisen tuottajana sekä luovan ja kriittisen ajattelun ja sivistyksen ylläpitäjänä korostuu muutosten keskellä. 

Kola totesi, että myös maamme hyvinvoinnin kannalta oleellinen Suomen kilpailukyky perustuu osaamiselle, tutkimukselle ja innovaatioille.

– Olemme kuitenkin tutkimus- ja kehittämisrahoituksessa tippuneet selkeästi vertailussa esimerkiksi muihin Pohjoismaihin. Yliopistoissa näemme tämän arjessamme.

Kola nosti esiin sen, että ilman kunnollista tutkimusrahoitusta ei voi olla vahvaa TKI-toimintaakaan.

– Kyseessä on noidankehä, joka väistämättä heikentää tutkimuksen laatua ja sitä kautta sen vaikuttavuutta. Lisäksi huipputason tutkijat, opiskelijat ja tutkimusintensiiviset yritykset hakeutuvat sinne, missä on korkeatasoisimmat tutkimusryhmät sekä parhaat tutkimusinfrastruktuurit ja edellytykset tehdä tutkimusta. Tämä pätee sekä Suomeen maana että meihin yliopistona. Me tarvitsemme resursseja, jotta pystymme jatkuvasti kehittymään kansainvälisesti kiinnostavana kumppanina ja houkuttelevana paikkana tehdä tutkimusta.

– Tarvitsemme myös pitovoimaa, kun haluamme, että parhaat osaajat myös jäävät meille. Tässä alueellinen yhteistyö esimerkiksi kaupungin, muiden korkeakoulujen, työnantajien ja elinkeinoelämän kanssa on äärimmäisen tärkeää. Emme saa unohtaa myöskään kiertovoiman merkitystä: on tärkeää, että niin yliopistoista kuin muualta yhteiskunnasta lähdetään ulkomaille luomaan verkostoja ja vaikuttamaan siihen, miten houkuttelevana vaihtoehtona Suomi ja Turku sekä suomalaiset yliopistot ja Turun yliopisto nähdään.

Kola päätti puheensa muistuttamalla, miten paljon hyvää Turun yliopistolla on.

– Inspiraatiota, ennakkoluulottomuutta, huippuosaamista, vahva yliopistoyhteisö ja alueellinen yhteistyö – voimme olla tästä ja paljosta muusta ylpeitä ja iloisia. Annetaan sen näkyä myös muille. Toivotan teille kaikille iloa ja innostusta uuteen lukuvuoteen.

Lue avajaispuheeseen perustuva blogikirjoitus:

Muistomitalien ja väitöskirjapalkintojen saajat julkistettiin avajaispäivänä

Avajaisjuhlalähetyksessä julkistettiin myös Turun yliopiston muistomitalien saajat tunnustuksena pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toiminnasta opetuksen ja tutkimuksen hyväksi:

  • professori Hannu Aro, ortopedia ja traumatologia                                                           
  • professori Kurt Gloos, kokeellinen fysiikka                                                                       
  • professori Eija Könönen, parodontologia                                                                                                         
  • professori Risto Roine, neurologia                                                                                         
  • professori Matti Räsänen, maaperägeologia                                                                                                  
  • professori Olof Solin, radiokemia                                                                                            
  • professori Marja Vauras, kasvatustiede                                                                                                            

Turun Suomalainen Yliopistoseura jakoi kolme väitöskirjapalkintoa viime lukuvuoden aikana Turun yliopistossa hyväksytyille ansiokkaille väitöskirjoille. Palkitut väitöskirjat:

  • FT Jori Merikoski: ”Approximations to Landau’s problems on prime numbers”, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, matematiikka
  • OTT Mirka Kuisma: ”Confronting Realities with the Legal Rule: On Why and How the European Court of Justice Changes its Mind”, oikeustieteellinen tiedekunta, oikeustiede
  • PsT Oskari Lahtinen: “The effects of mindfulness and self-compassion on the well-being of upper secondary education students”, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, psykologia

Katso avajaisjuhlalähetyksen tallenne

Luotu 08.09.2021 | Muokattu 08.10.2021