Turun yliopiston lukuvuosi 2021-2022 avattiin avajaiskarnevaaleissa keskiviikkona 8.9.

08.09.2021

Kampuksella järjestetyissä avajaiskarnevaaleissa palkittiin vuoden opettaja, opintojakso ja kieliteko. Avajaiskarnevaaleilla toivotetaan opiskelijat tervetulleiksi aloittamaan uutta lukuvuotta sekä erityisesti uudet opiskelijat tervetulleiksi Turun yliopistoon.

Karnevaalien ohjelmassa nähtiin rehtorin tervehdys, vuoden opettajan ja opintojakson palkitseminen yhdessä Turun yliopiston ylioppilaskunnan kanssa sekä vuoden kieliteon palkitseminen.

– Yliopistoyhteisönä lähdemme nyt uuden lukuvuoden alkaessa rakentamaan yhteisöllisyyttä ja arkea uudelleen. Tärkeintä tässä on opiskelijoiden sosiaalisten kontaktien ja turvallisen fyysisen yhteisöllisyyden palauttaminen. Tiedämme, miten suuri merkitys omaan opiskelijayhteisöön ja koko yliopistoon kiinnittymisellä on opintojen sujumisen ja koetun hyvinvoinnin kannalta. Alkavana lukuvuonna pyrimme tarjoamaan lähiopetusta mahdollisimman paljon kaikkien vuosikurssien opiskelijoille. Samalla jatkamme kuitenkin myös ajasta ja paikasta riippumattoman opetuksen kehittämistä, jotta opiskelu joustaa elämäntilanteiden mukaan. Tärkeintä opetuksessa on sen korkea laatu ja jatkuva kehittäminen, sanoi rehtori Jukka Kola tervehdyksessään.

Kola muistutti, että vaikka elämme epävarmoja aikoja, tiedettä, tutkimusta ja akateemisia asiantuntijoita tarvitaan aina.

– Toivotan teille kaikille – meille kaikille – oikein antoisaa, inspiroivaa ja turvallista lukuvuotta.

Rehtori Jukka Kola Turun yliopiston avajaiskarnevaaleissa 8.9.2021

Kuvaaja/Tekijä

Suvi Harvisalo

Tervetuloa katsomaan juhlalähetystä!

Vuoden opettaja huomioi jokaisen opiskelijan yksilönä

Vuoden opettajaksi valittiin yliopisto-opettaja Maria Broholm (English Academic and Professional Skills for Education, Kieli- ja viestintäopintojen keskus, Rauman opettajankoulutuslaitos). Turun yliopiston ylioppilaskunnan perusteluissa todetaan, että Broholmin opettajuudessa korostuvat innostavuus, positiivinen lähestymistapa ja opiskelijalähtöisyys. Hänestä huokuu innostuneisuus omaa työtään kohtaan. Broholm on rakentanut opetuksensa siten, että jokainen opiskelija tulee huomioiduksi yksilönä sekä jokaisen opetuskerran että kurssikokonaisuuksien tiimoilta.

Lisäksi perusteluissa kiitellään muun muassa sitä, miten Broholm on opettamansa kurssin edetessä pitänyt säännöllisesti yhteyttä opiskelijoihin ja osoittanut kiinnostusta opintojen etenemisestä. Hän on mahdollistanut opiskelijoiden pääaineen teemojen integroimisen englannin kielen opiskeluun. Broholm tiedostaa, että opiskelijoiden hyvinvointi ja motivaatio opiskeluun on kokonaisuus. Hän on luonut keskustelualueen, jossa voi ilmaista huoliaan.

Ehdotuksia vuoden opettajaksi ja opintojaksoksi kerättiin opiskelijoilta. Molempien hakukuulutuksissa pyydetiin huomioimaan erityisesti poikkeusajan asettamia haasteita ja opetuksen ja opintojaksojen järjestämistä suunnitelmista poikkeavalla tavalla.

Vuoden opintojakso innostaa ja kannustaa keskusteluun

Vuoden opintojaksoksi valittiin päihdelääketieteen opintojakso, joka on osa Lääkäri ja yhteiskunta -opintojaksoa. Opintojakson vastuullinen opettaja on apulaisprofessori Solja Niemelä.

Päihdelääketieteen opintojakson tavoitteena on aktivoida opiskelijaa tunnistamaan ja pohtimaan päihdeongelmiin liittyviä asenteita ja häpeäleimaa, jotka voivat vaikeuttaa päihdeongelmista kärsivän henkilön hoidon saamista. Tämän jakso tekee oivaltavalla tavalla hyödyntäen simulaatio-opetusta. Opintojakso on opiskelijoita innostava, kannustaa keskusteluun ja jaksolla käsitellään rakentavasti ja ratkaisukeskeisesti yhteiskunnassamme varsin yleistä, mutta silti stigmatisoitua aihetta.

Painopisteenä ei ole pelkästään hoitoratkaisujen valinta, vaan yhtä tärkeinä osa-alueina ovat potilaan ja lääkärin vuorovaikutus, kehon kieli, nonverbaalinen viestintä ja moniammatillisuuden toteutuminen. Opintojakso on kiinnostava esimerkki toteutuksesta, jonka keskiössä on etäaikanakin vuorovaikutus, niin itse oppimisen kuin työskentelytapojen osalta.

Turun normaalikoulu kouluttaa taitavia monikulttuurisuuden ja S2-kielisyyden asiantuntijoita

Vuoden kielitekona palkittiin Turun normaalikoulu joka on Turun yliopiston ylläpitämä harjoittelukoulu. Turun normaalikoulu kouluttaa tulevista opettajista taitavia monikulttuurisuuden ja S2-kielisyyden asiantuntijoita. Koulu on avoin jokaista kieli- ja kulttuuritaustaa kohtaan ja sillä on tärkeä rooli Varissuon kaupunginosassa.

Koulu luo opetusharjoittelijoille turvallisen oppimisympäristön perehtyä kulttuuri-, kieli- ja etnisyyssensitiivisiin työkaluihin. Koulussa esitellään tapoja, joilla opetuksesta pystyy tekemään saavutettavan niin S2-taustaisille kuin erityisen tuen tarpeessa oleville oppilaille.

Palkinnonsaajat Turun yliopiston avajaiskarnevaaleissa 8.9.2021.

Kuvaaja/Tekijä

Suvi Harvisalo
Väkeä Turun yliopiston avajaiskarnevaaleissa 8.9.2021.

Kuvaaja/Tekijä

Suvi Harvisalo
Luotu 08.09.2021 | Muokattu 08.09.2021