Rehtori Jukka Kola: Opiskelijoiden viesti on painava – Unifi jakaa huolen opiskelijoiden toimeentulosta

26.09.2023

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry julkaisi 26.9.2023 kannanoton liittyen opiskelijoiden mielenilmauksiin.

Unifi korostaa tiedotteessaan, että yliopistot ymmärtävät opiskelijoiden huolen ja tarpeen mielenilmauksille. Useilla yliopistojen kampuksilla on mahdollistettu rauhanomainen mielenosoittaminen ja valtaajien kanssa on käyty asiallista vuoropuhelua.

Kampuksia vallanneiden opiskelijoiden mukaan hallituksen suunnitelmat opintotuen indeksin jäädytyksestä ja asumistuen heikennyksistä yhdessä inflaation ja korkojen nousun kanssa vaikeuttavat opiskelijoiden taloutta ja arjen selviytymistä.

Unifi totetaa, että yliopistoille opiskelijoiden hyvinvointi ja mahdollisuus keskittyä opintoihinsa ovat ensiarvoisen tärkeitä. Samaan aikaan yliopistojen rahoitus on sidottu opiskelijoiden sujuvaan valmistumiseen ja opiskeluaikoja halutaan lyhentää. Opiskelijoiden kasvavat huolet toimeentulostaan ja lisääntyvä työssäkäynti voivat vaikuttaa opintojen etenemiseen ja aiheuttaa kasvavaa kuormitusta.

– Opiskelijoiden viesti on painava. Tukijärjestelmän tulisi mahdollistaa se, että opiskelijat voivat keskittyä opintoihinsa ja valmistua ajallaan. Yliopistoissa haluamme sujuvoittaa opintopolkuja ja antaa laadukasta koulutusta ja ohjausta opiskelijoillemme ja siten tukea jaksamista, sanoo Unifin puheenjohtaja, Turun yliopiston rehtori Jukka Kola.
 

Luotu 26.09.2023 | Muokattu 15.11.2023