Rehtori Väänänen: Yliopiston menestysreseptinä monitieteisyys ja kiinnostavat opintopolut

30.10.2012

Yliopiston lukuvuoden avajaispäivänä 5.9. myönnettiin vuoden opettajan tunnustus yliopistonlehtori Olli Pyyhtiselle. Vuoden opintojakso on sosiaalityön ja psykologian oppiaineiden yhteinen moniammatillinen klinikkakurssi.

 

​Turun yliopiston tuore rehtori Kalervo Väänänen katsoi Akatemiatalolla pitämässään puheessa tulevaisuuteen.

– Yliopistojen perustutkinto-opetuksen tason kohentaminen on suomalaisen yliopistolaitoksen tämän hetken suurin haaste. Yliopistoon lähivuosina tulevat nuoret ovat "diginatiiveja", kielitaitoisia ja ryhmätyöskentelyyn hyvin koulussa tottuneita. On tärkeätä, että tarjoamme opiskelijoille niin kiinnostavia opintopolkuja, että heidän motivaationsa tutkintojen suorittamiseen alusta pitäen vahvistuu.

Väänänen näkee yliopistojen eettiseksi velvollisuudeksi tutkimuksen kohdistamisen maapallon isojen ongelmien ratkaisemiseen. Tämä vaatii monitieteellistä tutkimusta.

– Tulevaisuudessa tarvitsemme kaikkien tieteenalojen parhaan tiedon ratkaistaksemme ongelmia, joita olemme yhdessä ja ymmärtämättömyyttämme luoneet.

Yliopisto ja ylioppilaskunta vuoropuhelussa

Ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Jukka Koivisto toi avajaisjuhlaan ylioppilaskunnan tervehdyksen.

– Luonnontieteilijä voisi luonnehtia yliopiston ja ylioppilaskunnan suhdetta mutualistiseksi symbioosiksi, yhteistyöksi, josta kumpikin hyötyvät.

Koivisto korosti puheessaan, että ylioppilaskunta haluaa vaalia välitöntä ja suoraa keskusteluyhteyttä yliopiston rehtorin kanssa.

– Vastaavasti emme ole valmiita tinkimään kolmikantaisesta päätöksenteosta yliopiston hallinnossa.

Väitöskirjapalkinnot neljälle tohtorille

Turun Suomalainen Yliopistoseura ry jakoi lukuvuoden avajaisjuhlassa neljä palkintoa lukuvuoden 2011 - 2012 Turun yliopistossa hyväksytyistä ansiokkaista väitöskirjoista.

Palkinnot luovutti Yliopistoseuran hallituksen puheenjohtaja Satu Astala.

Palkinnon saivat FT Milla Tiainen, FT Aleksi Saarela, VTT Juha Vuori ja KT Andreas Gegenfurtner.

Akatemiatalolla pidetyn avajaisjuhlan musiikista vastasi Turun yliopiston ylioppilaskunnan kuoron tuplakvartetti.

Vuoden opettaja on sosiologi

Vuoden opettajan ja vuoden opintojakson tunnustukset julkistettiin avajaisten iltajuhlassa yliopiston päärakennuksessa.

Vuoden opettaja Olli Pyyhtinen saa kiitosta taidostaan laittaa opiskelijat pohtimaan sosiologisia kysymyksiä sekä kyvystään kytkeä kansainvälisen ja kotimaisen tutkimustyönsä saumattomasti opetukseen.

Vuoden opintojaksoksi valittu moniammatillinen klinikkakurssi saa tunnustusta työelämään siirtyvien opiskelijoiden ammatillisten valmiuksien parantamisesta. Opiskelijat saavat kurssilla runsaasti työnohjausta kentällä toimivilta ammattilaisilta.

Kurssin vastuuopettajina toimivat professori Hannele Räihä (psykologia) ja lehtori Riitta Lehtonen (sosiaalityö).

 

Teksti: Tuomas Koivula
Kuvat: Hanna Oksanen, Hannu Aaltonen

Luotu 30.10.2012 | Muokattu 16.10.2020