Ritarikuntien kunniamerkit luovutettiin yliopistolaisille

07.02.2023

Turun yliopiston henkilöstölle jaettiin Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien arvokkaat kunniamerkit 6.2.2023.

Tasavallan presidentin myöntämiä Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkkejä annetaan isänmaan palveluksessa ansioituneille kansalaisille. Turun yliopiston rehtori Jukka Kola jakoi 1.12.2022 julkaistut kunniamerkit tilaisuudessa yliopistolla.

Yhteinen kieli yhdistää kansakuntaa

Tieteen akateemikko, suomen kielen professori emerita Kaisa Häkkinen sai Suomen Leijonan ritarikunnan I luokan komentajamerkin. Merkki on hyvin arvokas valtiollinen tunnustus isänmaan palveluksessa tehdystä työstä.

Häkkinen toteaa, että sekä tieteen akateemikon arvonimi että arvokas kunniamerkki ovat julkisia tunnustuksia siitä, että suomen kielen ja sitä koskevan tutkimuksen merkitys ymmärretään valtakunnan korkeimmalla tasolla.

Kaisa Häkkinen

Kuvaaja/Tekijä

Suvi Harvisalo

– Suomen kieli on saavuttanut täysivaltaisen asemansa suomalaisen yhteiskunnan, lainsäädännön, hallinnon, koulutuksen, tieteen ja taiteen kielenä vasta runsaat sata vuotta sitten. Tämän aseman saavuttamiseksi on jouduttu taistelemaan pitkään. Taistelu päättyi Suomen itsenäistymiseen ja maailman ensimmäisen suomenkielisen yliopiston eli Turun Suomalaisen Yliopiston perustamiseen. Viime aikoina on kuitenkin herännyt pelko siitä, että suomen kieli on jälleen vaarassa. Esimerkiksi liike-elämässä ja tieteen piirissä englantia suositaan suomen kielen kustannuksella silloinkin, kun se ei olisi mitenkään tarpeellista eikä edes perusteltua. On selvää, että pelkästään suomen kielellä ei voi menestyä kansainvälisillä foorumeilla, mutta yksikielisyys ei ole mikään ihannetila, ei edes englanniksi. Maailmassa on yli 7000 kieltä, ja myös suomea on voitava käyttää silloin, kun se on tehokasta ja tarkoituksenmukaista.

Akateemikko Häkkinen toteaa, että Suomessa ei tiedettä tehdä eikä kieltä käytetä pelkästään kansainvälistä yhteisöä varten, vaan myös suomalaisia itseään ja suomalaista yhteiskuntaa varten.

– On tärkeätä, että Suomessa voi opiskella, opettaa, kirjoittaa, puhua ja toimia myös suomeksi. Olen itse julkaissut tutkimuksia monella eri kielellä, mutta alusta asti olen pitänyt tärkeänä sitä, että suomen kielellä on vahva rooli sekä tutkimuksessa että yleistajuisissa julkaisuissa. Suomalainen yhteiskunta ansaitsee ja pystyy erityisen hyvin hyödyntämään ja jakamaan suomenkielistä tutkimusta. Yhteinen kieli yhdistää kansakuntaa. Suomen kieli on kehittynyt ja sitä on myös tietoisesti kehitetty ilmaisemaan niitä asioita, jotka Suomessa ja suomalaisessa kulttuurissa ovat olennaisia.

Tunnustus asiantuntijatyölle ja yhteistyölle

Louis Clerc ja Soile Haverinen

Kuvaaja/Tekijä

Suvi Harvisalo

Professori Louis Clerc sai Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkin.

– Tunnustus on iso kunnia ja sen saaminen hyvä paikka miettiä, mitä on tullut tehtyä. Ajattelen, että työnantaja on työhöni tyytyväinen, kun on minua tunnustuksen saajaksi ehdottanut, samoin ritarikunta merkin myöntäessään. Haluan korostaa, että tätä työtä on kuitenkin mahdotonta tehdä yksin. Se, mitä olen tehnyt professorina ja erityisesti dekaanina yhdessä tiedekunnan ja hallinnon ihmisten kanssa, se on joukkuelaji.

Yksikön päällikkö Soile Haverinen sai Suomen Leijonan ritarimerkin.

– Olen hyvin otettu ja kiitollinen arvokkaasta tunnustuksesta! Kunniamerkin myöntämisen taustalla lienee pitkäjänteinen työni tutkimusrahoituksen tuen parissa, erityisesti tehtäväkentän kehittäminen ja sen profiilin nostaminen kansallisella tasolla. Samalla tämä on mielestäni tunnustus tutkimushallinnon asiantuntijatyölle ja sen merkitykselle tutkimuksen tukena.

Vesa Valkila, Soile Haverinen, Kati Elima, Sari Stenvall-Virtanen, Eeva Valve, Maija-Liisa Airaksinen, Pirkko Mäenpää, Janne Salminen, Anne Alvesalo-Kuusi, Kaisa Häkkinen, Louis Clerc ja Marja-Liisa Helasvuo

Kuvaaja/Tekijä

Suvi Harvisalo

Turun yliopistossa kunniamerkin saivat:

Suomen Leijonan I luokan komentajamerkki (SL K I)

 • Kaisa Häkkinen, tieteen akateemikko, professori emerita, humanistinen tiedekunta

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkki (SVR R I)

 • Anne Alvesalo-Kuusi, professori, oikeustieteellinen tiedekunta
 • Louis Clerc, dekaani, professori, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
 • Marja-Liisa Helasvuo, professori, humanistinen tiedekunta
 • Johanna Ivaska, professori, teknillinen tiedekunta
 • Janne Salminen, professori, oikeustieteellinen tiedekunta

Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki (SL R I)

 • Pirkko Mäenpää, tutkimusasiantuntija, yliopistopalvelut
 • Vesa Valkila, johtava rehtori, Turun normaalikoulu

Suomen Leijonan ritarimerkki (SL R)

 • Kati Elima, kliininen opettaja, lääketieteellinen tiedekunta
 • Soile Haverinen, yksikön päällikkö, tutkimuksen toimiala

Suomen Leijonan ansioristi (SL Ar)

 • Sari Stenvall-Virtanen, koulutuspäällikkö, teknillinen tiedekunta
 • Eeva Valve, koordinaattori, tutkimuksen toimiala

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali (SVR M I)

 • Maija-Liisa Airaksinen, opintosihteeri, koulutuksen toimiala
 • Mari Jaakkola, opintosihteeri, koulutuksen toimiala
 • Leena Järvisalo, opintosihteeri, koulutuksen toimiala
 • Maarit Kallio, opintosihteeri, koulutuksen toimiala

Luotu 07.02.2023 | Muokattu 07.02.2023